Infrastructuur

Infrastructuur is de term die wordt gebruikt om de voorzieningen te beschrijven die het moderne menselijke leven ondersteunen.

Dit zijn de belangrijkste zaken: watervoorziening, rioolinstallaties, woningen, wegen, kabelnetwerken, voedselvoorzieningsfaciliteiten, scholen, ziekenhuizen, luchthavens, ontmoetingsplaatsen voor de gemeenschap, bedrijfs- en overheidsgebouwen, bruggen, spoorwegen. In feite alles wat het moderne leven nodig heeft aan gebouwde voorzieningen.

Infrastructuur is nauw verbonden met levensstandaard en overbevolking. Meer mensen willen meer wegen, waterleidingen en andere infrastructuur. Arme landen hebben de neiging een snelle bevolkingsgroei te hebben en kunnen niet voor de nodige infrastructuur zorgen. De levensstandaard daalt en dit kan leiden tot andere problemen zoals verslechtering van de gezondheid, blootstelling aan de pest en moeilijke toegang van nooddiensten tot degenen die het nodig hebben.

Luchtfoto van de internationale luchthaven van San Francisco en haar infrastructuur.Zoom
Luchtfoto van de internationale luchthaven van San Francisco en haar infrastructuur.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3