Weg

Een weg is een stuk land dat twee of meer plaatsen met elkaar verbindt. Meestal is een weg gemakkelijk begaanbaar gemaakt, bijvoorbeeld door bomen en stenen te verwijderen zodat de grond vlakker is. Hoewel veel wegen van grind en aarde zijn gemaakt, zijn sommige verhard met beton of bakstenen of stenen.

Mensen maken al heel lang wegen. Beroemd zijn de Romeinse wegen in Groot-Brittannië en het wegenstelsel van de Inca's. Vervoer per boot over waterwegen was meestal gemakkelijker en sneller dan vervoer over de weg. In de industriële revolutie werd de spoorweg uitgevonden. Een spoorweg is een speciaal soort weg, met spoorrails. Wegen worden nu meestal gemaakt voor voertuigen op wielen, zoals auto's, om op te rijden.

Wanneer verkeersopstoppingen een veelvoorkomend probleem worden, kan de weg breder worden gemaakt of kunnen andere wegen worden aangelegd.

De aanleg en het onderhoud van wegen wordt meestal betaald uit belastingen. Sommige wegen zijn tolwegen, waar mensen betalen om de weg te gebruiken.  Een weg van grind  Zoom
Een weg van grind  

Wegenbouw in Benin  Zoom
Wegenbouw in Benin  

Vragen en antwoorden

V: Wat is een weg?


A: Een weg is een stuk land dat twee of meer plaatsen met elkaar verbindt, meestal gemakkelijk begaanbaar gemaakt door bomen en stenen te verwijderen zodat de grond meer vlak is. Sommige wegen zijn geplaveid met beton, bakstenen of stenen.

V: Hoe lang maken mensen al wegen?


A: Mensen maken al heel lang wegen. Bekende voorbeelden zijn de Romeinse wegen in Groot-Brittannië en het wegennet van de Inca's.

V: Hoe was vervoer vroeger gemakkelijker dan over de weg?


A: Vervoer per boot over waterwegen was meestal gemakkelijker en sneller dan vervoer over de weg. In de industriële revolutie werd de spoorweg uitgevonden als een speciaal soort weg met spoorrails.

V: Waar worden wegen nu meestal voor gemaakt?


A: Wegen worden nu meestal gemaakt voor voertuigen op wielen, zoals auto's.

V: Wat gebeurt er als het verkeer vastloopt?


A: Wanneer verkeersopstoppingen een frequent probleem worden, kan de weg breder worden gemaakt of kunnen andere wegen worden aangelegd.

V: Wie betaalt de aanleg en het onderhoud van wegen?


A: De aanleg en het onderhoud van wegen wordt gewoonlijk uit belastingen betaald. Sommige wegen zijn tolwegen waar mensen betalen om ze te gebruiken.

V: Wat werd er tijdens de industriële revolutie uitgevonden dat het reizen per boot verving?


A: Tijdens de industriële revolutie werd de spoorweg uitgevonden als een speciaal soort weg met spoorrails die het reizen per boot verving als een gemakkelijkere vorm van vervoer.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3