Intolerable Acts

De Intolerable Acts zijn wetten die in 1774 door het Britse parlement werden aangenomen.

Het Britse parlement nam deze wetten aan om de kolonie Massachusetts te straffen voor de Boston Tea Party.

  • Een van de wetten sloot de haven van Boston tot de kolonisten betaalden voor de vernielde thee.
  • De inkwartieringswet stond Groot-Brittannië toe troepen te huisvesten waar het maar wilde. Deze was voor alle kolonies, niet alleen Massachusetts.
  • De Administration of Justice Act stond toe dat rechtszaken tegen beschuldigde koninklijke ambtenaren in Groot-Brittannië plaatsvonden als de gouverneur besloot dat de beklaagde in Massachusetts geen eerlijk proces kon krijgen.
  • De Quebec Act gaf het Ohio land aan Canada.

Deze wetten waren zo streng dat de kolonisten ze de Intolerable Acts noemden.

Andere kolonies boden Massachusetts hun steun aan. Ze stuurden voorraden naar Boston. De Comités van Correspondentie riepen ook op tot een vergadering van alle koloniën. Deze vergadering zou beslissen wat te doen aan hun problemen met Groot-Brittannië, wat leidde tot het Continentaal Congres.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3