Kalabhra dynastie

De Kalabhra dynastie heerste over het gehele Tamil land in Zuid-India tussen de 3e en de 6e eeuw C.E..

Zij veroverden de oude Chola, Pandya en Chera dynastieën en vervingen hen. Er is weinig informatie over hun oorsprong en details over hun heerschappij. Zij lieten geen monumenten na. De enige bron van informatie over hen is te vinden in de boeddhistische en jainliteratuur. Zij werden rond de 7e eeuw verdrongen door de heropleving van de macht van Pallava en Pandya.

Hindoe geleerden en auteurs die schreven in de 7e en 8e eeuw C.E. toen Pandya en Pallava de macht weer hadden overgenomen hebben in hun teksten zeer weinig over de Kalabhra geschreven. Misschien staat de periode van hun heerschappij daarom bekend als een "Dark Age" - een interregnum.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3