Taalplanning

Taalplanning is de poging om invloed uit te oefenen op het gebruik van een taal. Dit wordt meestal gedaan om het mogelijk te maken de taal voor meer onderwerpen te gebruiken. Er worden doelen, doelstellingen en strategieën gemaakt om de manier waarop een taal wordt gebruikt te veranderen. Voor veel talen zijn er speciale organisaties, die zich bezighouden met de taal. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Academie Française voor Frans of de British Council voor Engels.

In het algemeen zijn er verschillende vormen van taalplanning:

Voor verdere lezingen kan Nahir's werk op het gebied van taalplanning worden gelezen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3