Taalplanning

Taalplanning is de poging om invloed uit te oefenen op het gebruik van een taal. Dit wordt meestal gedaan om het mogelijk te maken de taal voor meer onderwerpen te gebruiken. Er worden doelen, doelstellingen en strategieën gemaakt om de manier waarop een taal wordt gebruikt te veranderen. Voor veel talen zijn er speciale organisaties, die zich bezighouden met de taal. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn de Academie Française voor Frans of de British Council voor Engels.

In het algemeen zijn er verschillende vormen van taalplanning:

  • Corpusplanning creëert nieuwe woorden, uitdrukkingen of verandert oude om een nieuwe betekenis te krijgen. Corpusplanning houdt zich bezig met het creëren van standaarden voor een taal, zoals spelling en grammatica, of met het maken van woordenboeken. Taalkundige zuiverheid gaat over het vermijden van vreemde invloeden op een taal omdat die als slecht worden gezien. Het hoort ook bij corpusplanning.
  • Statusplanning wil de manier waarop een taal wordt gebruikt veranderen. Het gaat erom dat sommige talen (of dialecten) officiële talen worden voor een gebied. Heel vaak is een deel van de statusplanning het creëren van een schrijfsysteem voor een taal die voorheen alleen werd gesproken.
  • Verwervingsplanning gaat over het onderwijzen van de taal. Er wordt gekeken naar manieren om het gemakkelijker of aantrekkelijker te maken om een taal te leren. Vaak gaat het bij acquisitieplanning ook om het aantrekkelijker maken van de taal om te leren voor sprekers van andere talen.

Voor verdere lezingen kan Nahir's werk op het gebied van taalplanning worden gelezen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3