Frans

De Franse taal (Frans: français, uitgesproken als "Fronce-eh") is een Romaanse taal die voor het eerst in Frankrijk werd gesproken. De taal wordt ook gesproken in België (Wallonië), Luxemburg, Québec (Canada), Zwitserland (Romandië) en in veel verschillende landen in Afrika (Franstalig Afrika). Ongeveer 220 miljoen mensen spreken Frans als moedertaal of als tweede taal. Het is ook een van de wortels van andere talen, zoals het Haïtiaans Creools. Net als de andere Romaanse talen hebben de zelfstandige naamwoorden in het Frans een geslacht dat verdeeld is in mannelijk (masculin) en vrouwelijk (féminin).

Geschiedenis

In de oudheid leefden de Kelten in wat nu Frankrijk is. In die tijd heette het land Gallië (Latijn: Gallia). De Romeinen veroverden Gallia en maakten er een provincie van. Omdat de Romeinen Latijn spraken, leerde de plaatselijke bevolking Latijn en begon het te spreken. Hun eigen taal, het Gallisch, werd minder vaak gesproken, hoewel het Bretons een taal is die nu nog gesproken wordt in het deel van Frankrijk dat Bretagne heet, en die voortkwam uit het oude Keltisch.

De Franse uitspraak ging, meer dan die van andere Romaanse talen, radicaal verschillen van het Latijn. Na de val van het Romeinse Rijk en de overspoeling van het platteland door Germaanse volkeren, veranderde het Vulgair Latijn snel. In het middeleeuwse Frankrijk veranderde het in twee dialecten of talen: langue d'oc en langue d'oïl. Beide betekenen "taal van het jawoord", want oc was het woord voor "ja" in het zuiden, en oïl betekende "ja" in het noorden. Tegenwoordig is het woord voor ja in het Frans oui, uitgesproken als "wij".

In 1635 richtte Frankrijk de Franse Academie op om de Franse taal te standaardiseren. Tot op de dag van vandaag stelt de academie de regels op voor het Standaard Frans.

De langue d'oc heet nu Occitaans, en wordt nog steeds door veel mensen in Zuid-Frankrijk gesproken.

Franstalig AfrikaZoom
Franstalig Afrika

Brieven

Het Frans gebruikt het romeinse alfabet, net als het Engels. Er zijn een paar verschillen, want aan klinkers kunnen drie soorten diakritische tekens worden toegevoegd. Dit zijn het accent aigu é, het accent grave è en het accent circumflex î. Een cedille kan ook worden toegevoegd aan een c om ç te maken.

Klinkers

 • a wordt uitgesproken als in "vader".
 • ai en ei worden uitgesproken als de "ay" in "say"
 • an en en worden uitgesproken als de "on" in "wrong", maar niet als er twee n-letters of een e direct achter staan.
 • au en eau worden uitgesproken als de "o" in "note".
 • In de uitgangen er en ez, wordt e uitgesproken als de "ay" in "say".
 • eu wordt uitgesproken als de "e" in "vers".
 • Anders is e als de a in "over". Hij is echter stil als hij aan het eind van een woord staat, tenzij het een kort woord is.
 • é wordt uitgesproken als de "ay" in "say".
 • è en ê worden uitgesproken als de "e" in "bed".
 • Behalve e hebben de drie diakritische tekens niet echt invloed op hoe andere klinkers worden uitgesproken.
 • i en y worden uitgesproken als de "ee" in "tree".
 • in wordt uitgesproken als de "an" in "bank", maar niet als er twee n-letters of een e direct achter staan.
 • o wordt uitgesproken als in "noot".
 • oi wordt uitgesproken als een "w", gevolgd door de "a" in "vader".
 • oin wordt uitgesproken als de "wan" in "twang".
 • on wordt uitgesproken als de "on" in "long", maar niet als er twee n-letters of een e direct achter staan.
 • ou wordt uitgesproken als de "oo" in "food".
 • œ wordt uitgesproken als de "e" in "vers" maar met rondere lippen.
 • u is geen klank die bestaat in het Engels. Het wordt uitgesproken zoals de "ee" in "feed", maar dan met je lippen gebogen op de manier waarop je het woord "food" zou zeggen.
 • un wordt uitgesproken als de "un" in "hung", maar niet als er twee n-letters of een e direct achter staan.

Medeklinkers

 • Net als in het Engels wordt c uitgesproken als een "k" voor de meeste letters, maar als een zachte "s" voor e, i of y.
 • ç wordt uitgesproken als een zachte "s".
 • ch, sh en sch worden uitgesproken als de "sh" in "shop".
 • g wordt voor de meeste letters uitgesproken als een harde "g". Voor e, i of y wordt hij uitgesproken als de "s" in "schat".
 • gn wordt uitgesproken als de "ny" in "canyon".
 • h is altijd stil.
 • j wordt uitgesproken als de "s" in "schat".
 • l wordt normaal gesproken (maar niet altijd) uitgesproken als de "y" in "ja" als het na de letter i komt; anders wordt het uitgesproken als een "l".
 • m en n veranderen als ze na een klinker komen - zie boven.
 • qu wordt uitgesproken als een "k".
 • r wordt anders uitgesproken dan in het Engels, het is een gorgelend geluid dat achter in de keel wordt gemaakt.
 • th wordt uitgesproken als een "t", niet zoals in het Engels.
 • x wordt uitgesproken als "gz" of "ks".
 • b, d, f, k, p, ph, s, t, v, w en z worden hetzelfde uitgesproken als in het Engels.

Als een woord eindigt met een medeklinker, wordt deze meestal niet uitgesproken, tenzij het volgende woord met een klinker begint. Als het woord echter erg kort is of de laatste medeklinker een c, r, l of f is, wordt deze toch uitgesproken.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van Franse woorden en zinnen :

Word

Betekenis:

Oui

Ja (si wanneer gebruikt als antwoord op niet of negatieve uitdrukkingen)

Niet

Geen

Bonjour

Hallo (formeel)

Au revoir

Vaarwel

Salut

Hallo en tot ziens (informeel)

Merci

Dank u.

Merci beaucoup

Hartelijk dank.

Monsieur

Meneer, meneer.

Madame

Mevrouw, mevrouw.

Homme

Man

Femme

Vrouw

Fille

Meisje

Garçon

Jongen

Poulet

Kip

Formidable

Wonderful

En vacances

Op vakantie/vakantie

Eau

Water

Manger

Om te eten

Parlez-vous français?

Spreekt u Frans?

Ik spreek Frans.

Ik spreek Frans.

Comment allez-vous?

Hoe gaat het met u? (formeel of met meer dan één persoon)

Comment vas-tu?

Hoe gaat het met je? (informeel)

Je t'aime.

Ik hou van je.

Waar is de badkamer, alstublieft?

Waar zijn de toiletten, alstublieft?

Comment t'appelles-tu?

Wat is uw naam?

Je m'appelle... (uw naam)

Mijn naam is... (uw naam)

Je parle l'anglais

Ik spreek Engels.

S'il vous plaît

Alstublieft (Formeel)

J'ai besoin d'un taxi

Ik heb een taxi nodig.

Veel Franse woorden lijken op Engelse woorden, omdat het Engels veel woorden heeft overgenomen uit de Normandische taal, een dialect van het Frans dat beïnvloed is door het Oud-Noors. Dit ondanks het feit dat geleerden het Engels beschouwen als een Germaanse taal zoals het Duits. Woorden in verschillende talen met dezelfde betekenis die op dezelfde manier worden gespeld, worden cognaten genoemd. De meeste Engelse woorden die eindigen op "tion" en "sion" zijn afkomstig uit het Frans. Zie hieronder voor meer voorbeelden:

Word

Betekenis:

Niet

Geen

Théâtre

Theater

Crème

Cream

Ballon

Ballon

Difficile

Moeilijk

Draak

Draak

Rat

Rat

Cinéma

Cinema

Energie

Energie

Ennemi

Enemy

Oncle

OomVerwante pagina's

 • Lijst van territoriale eenheden waar Frans een officiële taal is

Vragen en antwoorden

V: Wat is Frans?


A: Frans is een Romaanse taal die voor het eerst gesproken werd in Frankrijk.

V: Waar wordt Frans naast Frankrijk gesproken?


A: Frans wordt ook gesproken in België, Luxemburg, Quebec (Canada), Zwitserland, en veel verschillende landen in Afrika (Franstalig Afrika).

V: Hoeveel mensen spreken Frans als moedertaal of als tweede taal?


A: Ongeveer 220 miljoen mensen spreken Frans als moedertaal of als tweede taal.

V: Van welke andere taal is het Frans één van de wortels geweest?


A: Frans is één van de wortels van het Haïtiaans Creools.

V: Heeft het Frans geslachten voor de zelfstandige naamwoorden?


A: Ja, net als de andere Romaanse talen hebben de zelfstandige naamwoorden in het Frans geslachten die verdeeld zijn in mannelijke (masculin) en vrouwelijke (féminin) woorden.

V: Wat is de uitspraak van het Franse woord voor "Frans"?


A: Het Franse woord voor "Frans" is "français" en wordt uitgesproken als "Fronce-eh".

V: In welke landen zijn er naast Frankrijk nog meer Franstalige gebieden?


A: België (Wallonië), Luxemburg, Quebec (Canada), Zwitserland (Romandië) en veel verschillende landen in Afrika (Franstalig Afrika) hebben Franstalige gebieden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3