Liturgie

Een liturgie is een ceremonie, volgens de tradities van een bepaalde groep of gebeurtenis. In religie kan het een uitgebreid formeel ritueel betekenen (zoals de katholieke mis), of een dagelijkse activiteit zoals de islamitische salaat. Anglicaanse, orthodoxe, Lutherse of andere groepen bedoelen, wanneer zij de woorden "de liturgie" gebruiken, gewoonlijk een gestandaardiseerde volgorde van gebeurtenissen die tijdens een religieuze dienst worden waargenomen, vaak met inbegrip van de eucharistie of communie. De open of wachtdienst van Quakers is een voorbeeld van een niet-liturgische dienst omdat er geen gestructureerde volgorde van gebeurtenissen is.

Verwante pagina's

  • Christelijke liturgie

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3