Natuurlijke rechten

Natuurlijke rechten zijn rechten waarvan men gelooft dat het belangrijk is dat alle mensen en dieren die hebben uit (natuurwet.) Deze rechten worden vaak gezien als onvervreemdbaar, wat betekent dat ze bijna nooit kunnen worden weggenomen. Het concept van wat natuurlijke rechten zijn heeft gevarieerd door de geschiedenis heen. de amerikanen dachten dat de britten erg oneerlijk waren. dus creëerden ze de natuurwet en de onafhankelijkheidsverklaring.toen na de verklaring werd geschreven creëerden ze de verenigde staten en werden een land

Het idee ontstond in de oudheid, maar werd het beroemdst besproken door de Engelse filosoof John Locke in de jaren zestienhonderd. Locke zei dat de belangrijkste natuurlijke rechten "Leven, Vrijheid en Eigendom" zijn. In de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten worden als natuurlijke rechten genoemd: "Leven, vrijheid en het nastreven van geluk". Dit idee is ook terug te vinden in de Verklaring van de Rechten van de Mens. Locke, Jefferson en anderen zijn van mening dat het doel van de overheid is de natuurlijke rechten van mensen te beschermen door middel van een sociaal contract (een impliciete overeenkomst tussen de leden van een samenleving om samen te werken voor sociale voordelen). Er zijn in de geschiedenis vele malen schendingen van natuurlijke rechten geweest, zowel door regeringen als door individuele mensen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3