Neith (godin)

Neith was één van de vroegste godinnen van het oude Egypte. Zij was de beschermgodin van de stad Sais in de Nijldelta. Verschillende Egyptische koninginnen van de eerste dynastie werden naar haar genoemd. De mensen van het lage Egypte baden tot haar beelden wanneer zij ziek waren of om hen te beschermen tegen kwaad. Elk jaar hield het volk ter ere van haar een groot feest, het Lampenfeest genoemd, omdat men 's nachts tijdens de viering veel lichtjes in de open lucht liet branden.

Neith was ook bekend als "de krijgersgodin", "de scheppersgodin", "de moedergodin", "de godin van Neder-Egypte" en "de godin van de begrafenissen of begrafenisgodin". In tekeningen van haar, droeg ze de Rode Kroon van Neder-Egypte. Soms werd ze afgebeeld met een boog en pijlen.

Neith had aanbidders in heel Egypte. In het Oude Rijk van Egypte was zij een belangrijke godheid in Memphis. Maar tijdens het Middenrijk en het begin van het Nieuwe Rijk verloor ze aan belang. Maar in de 19e dynastie werd ze weer populairder.

Neith was de godin van de oorlog en de jacht. Het was haar verantwoordelijkheid om oorlogen en geschillen tussen de goden en de Egyptenaren te helpen beslechten. De Egyptische krijgers geloofden dat ze geen oorlog konden winnen zonder tot haar te bidden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3