Neo-impressionisme

Het neo-impressionisme is een term die in 1886 door een Franse kunstcriticus werd bedacht om een kunststroming aan te duiden die door Georges Seurat werd gesticht. Seurats grootste meesterwerk, Een zondagnamiddag op het eiland La Grande Jatte, markeerde het begin van deze stroming toen het verscheen op een tentoonstelling van de Société des Artistes Indépendants in Parijs.

Rond deze tijd waren veel schilders op zoek naar nieuwe methoden. Aanhangers van het neo-impressionisme werden aangetrokken tot moderne stedelijke taferelen, maar ook tot landschappen en kusten. De op wetenschap gebaseerde interpretatie van lijnen en kleuren beïnvloedde de karakterisering van de neo-impressionisten van hun eigen hedendaagse kunst. Het pointillisme wordt vaak genoemd, omdat dit de dominante techniek was in het begin van de beweging.

De kunstcriticus Félix Fénéon gebruikte de term neo-impressionisme voor het eerst in een artikel dat hij schreef voor het Belgische tijdschrift L'art Moderne in 1886. Met de term wilde hij aangeven dat de manier waarop Seurat schilderde verschilde van de manier waarop in het impressionisme werd geschilderd. In totaal heeft de beweging ongeveer vijf jaar geduurd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3