Adel

Adel was de hoogste sociale klasse in premoderne samenlevingen. In het feodale systeem (in Europa en elders) bestond de adel meestal uit degenen die land van de vorst kregen en hem diensten moesten bewijzen, voornamelijk militaire dienst. Mannen van deze klasse werden edelen genoemd. Al snel werd het een erfelijke klasse, soms met het recht om een erfelijke titel te dragen en met financiële en andere privileges.

Tegenwoordig betekent "adellijke status" in de meeste landen geen wettelijke voorrechten meer; een belangrijke uitzondering is het Verenigd Koninkrijk, waar bepaalde titels (titels van de adelstand, die tot voor kort een zetel in het Hogerhuis van het parlement van Westminster garandeerden, daarom heet het ook House of Lords), en nog steeds enkele minder belangrijke voorrechten betekenen.

Franse aristocraten, ca. 1774Zoom
Franse aristocraten, ca. 1774


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3