Đổi mới

Đổi mới is de officiële benaming van het huidige economische systeem in de Socialistische Republiek Vietnam. Het wordt omschreven als een multisectorale markteconomie, waarin de staatssector een cruciale rol speelt bij het beheer van de economische ontwikkeling met als mogelijk doel op lange termijn de ontwikkeling van het socialisme.

De socialistisch georiënteerde markteconomie is een product van de economische hervormingen van Đổi mới, die hebben geleid tot de vervanging van de centraal geplande economie door een marktgerichte gemengde economie op basis van staatsbedrijven. Deze hervormingen werden doorgevoerd om Vietnam in staat te stellen deel te nemen aan de mondiale markteconomie.

Đổi mới-economische hervormingen werden in 1986 door de Communistische Partij van Vietnam in gang gezet tijdens het zesde nationale congres van de partij. Deze hervormingen maakten particuliere eigendom van kleine bedrijven mogelijk, samen met staatsbedrijven en bedrijven in collectief bezit. Bovendien speelden deze hervormingen ook een grotere rol in de marktwerking om de economische activiteit tussen bedrijven en de overheid te coördineren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3