Oligopolie

In de economie is een oligopolie een marktvorm waarbij de markt of de bedrijfstak wordt beheerst door een klein aantal verkopers. Gewoonlijk heeft de markt hoge toetredingsdrempels, waardoor nieuwe ondernemingen de markt niet kunnen betreden of zelfs geen significant marktaandeel kunnen verwerven.

Aangezien er slechts een paar verkopers op de markt zijn, zou elke verkoper nota nemen van de acties van de andere, en nadenken over hoe de andere verkopers zullen reageren bij het nemen van beslissingen Als dusdanig is er een mogelijkheid waarin een oligopolie kan samenkomen om een gemeenschappelijke beslissing te nemen die hen in staat stelt minder concurrentie te hebben en hogere prijzen aan de consumenten aan te rekenen.

Voorbeelden

In veel landen werden sommige bedrijven die in handen waren van het land geprivatiseerd. Zeer dikwijls leidde deze privatisering tot oligopolies. In veel landen zijn er slechts een handvol bedrijven die netwerken voor mobiele telefoons aanbieden. Zij beheersen de prijzen voor toegang tot het netwerk. Daarom is het gebruik van een mobiele telefoon vaak veel duurder dan het gebruik van een vaste telefoon.

Treinen die door particuliere sectoren worden geëxploiteerd zijn veel duurder dan treinen die door de overheid worden geëxploiteerd. Aangezien een regering rechten verleent aan particuliere sectoren om greep te krijgen op sommige andere sectoren, maken zij daar gebruik van.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3