Industrie

In de economie worden verschillende soorten productie en dienstverlening onderverdeeld in groepen die industrieën worden genoemd. Het woord komt van een Latijns woord dat "ijverig werken aan een taak" betekent. Er zijn veel verschillende industrieën, zoals mijnbouw, landbouw en houtkap. De industriële revolutie zorgde voor nieuwe industrieën.

Een industrie produceert goederen of diensten die een aantal gemeenschappelijke kwaliteiten bezitten en die niet van elkaar te onderscheiden zijn (in de economie homogeen genoemd). Zij maakt gebruik van gestandaardiseerde productieprocessen, massaproductie en arbeidsdeling.

Historische foto van een fabriek in Lodz (Polen), waarschijnlijk genomen in 1877 of 1878.Zoom
Historische foto van een fabriek in Lodz (Polen), waarschijnlijk genomen in 1877 of 1878.

Geschiedenis

Slavernij

Slavernij, d.w.z. het dwingen van mensen om goederen [niet in de bronvermelding] en diensten te maken, komt sinds de oudheid overal ter wereld voor als een manier om tegen lage kosten te produceren. Het produceert gewoonlijk goederen waarvan de winst afhangt van schaalvoordelen. Het internationaal recht heeft slavernij illegaal verklaard.

Industriële Revolutie

De industriële revolutie (van het midden van de 18e eeuw tot het midden van de 19e eeuw) zag de ontwikkeling en popularisering van het gebruik van machines om goederen te maken in plaats van met de hand. De industriële revolutie speelde een rol bij de afschaffing van de slavernij in Europa en in Noord-Amerika.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3