Industrie

In de economie worden verschillende soorten productie en dienstverlening onderverdeeld in groepen die industrieën worden genoemd. Het woord komt van een Latijns woord dat "ijverig werken aan een taak" betekent. Er zijn veel verschillende industrieën, zoals mijnbouw, landbouw en houtkap. De industriële revolutie zorgde voor nieuwe industrieën.

Een industrie produceert goederen of diensten die een aantal gemeenschappelijke kwaliteiten bezitten en die niet van elkaar te onderscheiden zijn (in de economie homogeen genoemd). Zij maakt gebruik van gestandaardiseerde productieprocessen, massaproductie en arbeidsdeling.

Historische foto van een fabriek in Lodz (Polen), waarschijnlijk genomen in 1877 of 1878.Zoom
Historische foto van een fabriek in Lodz (Polen), waarschijnlijk genomen in 1877 of 1878.

Geschiedenis

Slavernij

Slavernij, d.w.z. het dwingen van mensen om goederen [niet in de bronvermelding] en diensten te maken, komt sinds de oudheid overal ter wereld voor als een manier om tegen lage kosten te produceren. Het produceert gewoonlijk goederen waarvan de winst afhangt van schaalvoordelen. Het internationaal recht heeft slavernij illegaal verklaard.

Industriële Revolutie

De industriële revolutie (van het midden van de 18e eeuw tot het midden van de 19e eeuw) zag de ontwikkeling en popularisering van het gebruik van machines om goederen te maken in plaats van met de hand. De industriële revolutie speelde een rol bij de afschaffing van de slavernij in Europa en in Noord-Amerika.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een bedrijfstak in de economie?


A: Een bedrijfstak in de economie is een groep van verschillende soorten productie en diensten die worden gecategoriseerd op basis van het soort taak dat ze uitvoeren.

V: Wat is de oorsprong van het woord industrie?


A: Het woord industrie komt van een Latijns woord dat "ijverig werken aan een taak" betekent.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van industrieën?


A: Voorbeelden van industrieën zijn mijnbouw, landbouw, houtkap en productie.

V: Welke invloed had de industriële revolutie op industrieën?


A: De industriële revolutie leidde tot het ontstaan van nieuwe industrieën die gestandaardiseerde productieprocessen, massaproductie en arbeidsverdeling gebruikten.

V: Wat zijn de kenmerken van goederen of diensten geproduceerd door een industrie?


A: De goederen of diensten die geproduceerd worden door een industrie hebben een gemeenschappelijke set eigenschappen en zijn niet van elkaar te onderscheiden (in de economie homogeen genoemd).

V: Gebruikt een bedrijfstak gestandaardiseerde processen voor productie?


A: Ja, een industrie gebruikt over het algemeen gestandaardiseerde processen voor de productie om een consistente kwaliteit van haar producten of diensten te garanderen.

V: Waarom is arbeidsverdeling belangrijk in een bedrijfstak?


A: Door de arbeidsverdeling kunnen werknemers zich specialiseren in specifieke taken, wat de efficiëntie en productiviteit binnen de bedrijfstak verhoogt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3