Pakistaanse strijdkrachten

De Pakistaanse strijdkrachten (Urdu: پاک عسکری) zijn de algemene verenigde strijdkrachten van Pakistan. Het Pakistaanse leger werd voor het eerst gevormd toen de natie in 1947 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

De samenstellende takken zijn:

  • Pakistaanse leger
  • Pakistaanse marine
  • Pakistaanse luchtmacht
  • Paramilitaire strijdkrachten van Pakistan
  • Pakistaanse kustwacht
  • Pakistaans Strategisch Nucleair Commando

Ongeveer 620.000 mensen zijn in actieve dienst in het leger, dat vanaf 2007 de 7e grootste strijdmacht ter wereld is. Gecombineerd met de 302.000 man sterke paramilitaire strijdkrachten en de kustwacht, heeft het leger van Pakistan een totale omvang van bijna 1.000.000 mensen.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn de Pakistaanse Strijdkrachten?


A: De Pakistaanse Strijdkrachten zijn de algemene verenigde strijdkrachten van Pakistan.

V: Wanneer werden de Pakistaanse Strijdkrachten opgericht?


A: De Pakistaanse Strijdkrachten werden opgericht toen Pakistan in 1947 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

V: Wat zijn de verschillende onderdelen van de Pakistaanse Strijdkrachten?


A: De onderdelen van de Pakistaanse strijdkrachten zijn het Pakistaanse leger, de Pakistaanse marine, de Pakistaanse luchtmacht, de paramilitaire troepen van Pakistan, de Pakistaanse kustwacht en het Pakistaanse strategische nucleaire commando.

V: Hoeveel mensen zijn in actieve dienst in het Pakistaanse leger?


A: Ongeveer 620.000 mensen zijn in actieve dienst in het Pakistaanse leger.

V: Wat is de totale grootte van het Pakistaanse leger?


A: Samen met de 302.000 man sterke paramilitaire troepen en de kustwacht heeft het Pakistaanse leger een totale grootte van bijna 1.000.000 mensen.

V: Wat is de rangorde van het Pakistaanse leger in termen van grootte?


A: Het Pakistaanse leger is vanaf 2007 de 7e grootste gewapende macht ter wereld.

V: Wat is de functie van het Pakistaanse Strategische Nucleaire Commando?


A: Het Pakistaanse Strategische Nucleaire Commando is een onderdeel van de Pakistaanse Strijdkrachten dat verantwoordelijk is voor de beleidsformulering, inzet en gebruik, en het commando en de controle van de strategische kernwapens van het land.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3