Verleden tijd

Verleden tijd is een werkwoordsvorm die gemarkeerd wordt door tijd (tense).

De verleden tijd wordt gebruikt voor handelingen in een tijd die reeds heeft plaatsgevonden. Om de verleden tijd uit te leggen en te begrijpen, is het nuttig om de tijd voor te stellen als een lijn waarop het verleden, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd zich bevinden.

Woorden in het Engels hebben verschillende tijden, waaronder veel voorkomende verleden tijden. De twee meest gebruikte zijn de eenvoudige verleden tijd en de voltooid verleden tijd

Enkelvoudige verleden tijd

De eenvoudige verleden tijd wordt gebruikt voor actie in de verleden tijd. Het wordt meestal gebruikt voor het vertellen van verhalen of er is in verhalende en vertellende tekst.

Verschillende werkwoorden veranderen op verschillende manieren om de verleden tijd te maken. De meest voorkomende manier is door te eindigen op ed" of we zeggen meestal REGULAR VERB. Veel andere werkwoorden zijn onregelmatig, dit betekent dat er geen patroon is en geen gemakkelijke manier om te weten hoe het werkwoord verandert.

Als we een verleden zin willen maken, hier is de formule:

~Verbal sentence~

(+) S + V2 (voltooid werkwoord)

(- ) S + deed niet / deed niet + V1 (tegenwoordig werkwoord)

(?) Did + S + V1 (tegenwoordig werkwoord)

~ Nominal sentence~

(+) S + zijn ( was / waren) + Zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord / gezegde

(- ) S + te zijn (was / waren) + niet + Zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord / gezegde

(?) Te zijn (was / waren) + Zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord / gezegde

Voorbeeld: (+) Ik ben vorige week naar Bandung geweest

(- ) Ik ben vorige week niet naar Bandung geweest

Ben je vorige week naar Bandung geweest?

(+) ze was gelukkig deze morgen

(- ) Ze was niet blij vanmorgen

Was ze gelukkig vanmorgen?

voltooid verleden tijd

De Perfect gaat over voltooiing: handelingen die voltooid zijn. De tijd verwijst naar een periode in het verleden. In het Engels wordt de Perfect gemaakt door have + -ed of variaties van die vorm.

  • De voltooid tegenwoordige tijd verwijst naar een tijd die begint in het verleden en doorloopt tot het heden. Voorbeelden: Ik heb in Dover gewoond sinds mijn geboorte. Zij heeft het ontdekt. Ze heeft het nu gedaan!
  • Verleden tijd, of voltooid verleden tijd, verwijst naar een handeling vóór een andere handeling in het verleden. Voorbeelden: Ze was niet meer thuis geweest sinds haar ouders gescheiden waren. Ik had ontdekt dat hij mijn sleutel had meegenomen.
  • Present continue progressieve perfect: Ze heeft ontdekt dat grammatica niet zo makkelijk is als ze dacht...
  • Past continuous progressive perfect: Ze hadden het moeilijk.
  • De voltooid toekomende tijd verwijst naar een gebeurtenis vóór een toekomstige gebeurtenis. Voorbeelden: Ze zal klaar zijn met haar verslag voor de volgende bestuursvergadering. Tegen die tijd zal ze de sleutel ontdekt hebben.
  • Toekomstige continue progressieve perfectie: Ik weet zeker dat ze daar naar op zoek zal zijn geweest.


Werkwoordsuitgangen: -ed = klaar; -ing = doorgaan


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3