Magnetische permeabiliteit

De permeabiliteit is een eigenschap van een materiaal dat beschrijft hoe dicht een magnetisch veld zou zijn als er dezelfde hoeveelheid stroom doorheen zou gaan. De permeabiliteit wordt gemeten in henries per meter (H/m) en het symbool is μ... \mu.

Omdat de lege ruimte een constante doorlaatbaarheid heeft (de permeabiliteit van de vrije ruimte of μ 0 genoemd{\displaystyle \mu _{0}}) van precies 0.000000004 × π. {\displaystyle 0.0000004\times \pi }De meeste materialen hebben een relatieve doordringbaarheid (symbool μr {\\\\\\\\\\le} {\displaystyle \mu _{r}}). De relatieve permeabiliteit is de permeabiliteit van het materiaal gedeeld door de permeabiliteit van de vrije ruimte ( μ r = μ / μ 0 {\playstyle \mu _{r}=mu /mu _{0}}{\displaystyle \mu _{r}=\mu /\mu _{0}} ). De permeabiliteit van de meeste materialen ligt erg dicht bij 1. Dat betekent dat de permeabiliteit van de meeste materialen dicht genoeg is om deze te kunnen negeren en in plaats daarvan de permeabiliteit van de vrije ruimte te gebruiken. De grootste uitzonderingen zijn materialen die ferromagnetische materialen worden genoemd. Enkele voorbeelden zijn ijzer (5000) en nikkel (600). Sommige materialen zijn speciaal ontworpen om een doorlaatbaarheid te hebben die een miljoen keer groter is dan de lege ruimte.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3