Dichtheid (natuurkunde)

Dichtheid is een meting die de hoeveelheid materie die een object heeft vergelijkt met zijn volume. Een voorwerp met veel materie in een bepaald volume heeft een hoge dichtheid. Een voorwerp met weinig materie in hetzelfde volume heeft een lage dichtheid. De dichtheid wordt gevonden door de massa van een voorwerp te delen door zijn volume.

ρ = m V. Speelstijl \rho = {frac {m}{V}} {\displaystyle \rho ={\frac {m}{V}}}

waarbij ρ de dichtheid is, m de massa en V het volume.

Veranderingen in de dichtheid

In het algemeen kan de dichtheid worden gewijzigd door de druk of de temperatuur te wijzigen. Het verhogen van de druk verhoogt altijd de dichtheid van een materiaal. Het verhogen van de temperatuur verlaagt meestal de dichtheid, maar er zijn uitzonderingen. Zo neemt bijvoorbeeld de dichtheid van water licht toe tussen het smeltpunt bij 0 °C en 4 °C. Wanneer water bevriest, zet het uit met ongeveer 9% in volume, waardoor ijs minder dicht is dan vloeibaar water. Water zet uit als het onder 4 °C zakt.

Maatregelen

Zoet water wordt vaak gebruikt als standaard voor de relatieve dichtheid. Dit wordt het soortelijk gewicht genoemd.

De meest voorkomende SI-eenheden voor de dichtheid zijn g/cm3 en kg/m3. Wanneer de teller veel groter is dan de noemer, betekent dit dat de stof een hogere dichtheid heeft. Als de noemer veel groter is dan de teller, heeft de stof een lagere dichtheid.

Andere toepassingen van de term

"Dichtheid" betekent soms de verhouding tussen andere eigenschappen in plaats van massa en volume. Dan betekent het hoeveel van een eigenschap kan worden gevonden in een specifiek stuk van waar ze naar kijken. Bijvoorbeeld, de bevolkingsdichtheid is hoeveel mensen er binnen dezelfde hoeveelheid grondoppervlakte wonen. De bevolkingsdichtheid in de stad is hoger dan op het platteland omdat mensen dichter bij elkaar wonen in de stad. Bij computers is de opslagdichtheid de hoeveelheid data die op een dataopslagapparaat kan passen in relatie tot de fysieke grootte. Een Blu-ray disc heeft een hogere opslagdichtheid dan een DVD die een hogere opslagdichtheid heeft dan een CD, ook al hebben ze allemaal bijna exact hetzelfde volume.

Vragen en antwoorden

V: Wat is dichtheid?


A: Dichtheid is een maat die de hoeveelheid materie van een voorwerp vergelijkt met zijn volume.

V: Hoe wordt dichtheid gemeten?


A: De dichtheid wordt bepaald door de massa van een voorwerp te delen door het volume.

V: Hoe wordt een hoge dichtheid gedefinieerd?


A: Een voorwerp met veel materie in een bepaald volume heeft een hoge dichtheid.

V: Hoe wordt lage dichtheid gedefinieerd?


A: Een voorwerp met weinig materie in dezelfde hoeveelheid volume heeft een lage dichtheid.

V: Welke symbolen worden gebruikt om dichtheid, massa en volume weer te geven?


A: Het symbool voor dichtheid is ρ, het symbool voor massa is m en het symbool voor volume is V.

V: Kunnen twee voorwerpen met dezelfde massa een verschillende dichtheid hebben?


A: Ja, twee voorwerpen met dezelfde massa kunnen verschillende dichtheden hebben als hun volume verschillend is.

V: Wat is de vergelijking voor het vinden van de dichtheid?


A: De vergelijking voor het vinden van de dichtheid is ρ = m/V, waarbij ρ de dichtheid is, m de massa en V het volume.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3