Plaque

Plaque: een woord dat een plat, plaatvormig voorwerp betekent.

  • een plaque in de biologie is een platte groeivorm, zoals bijvoorbeeld,
  • een plat, door de mens gemaakt voorwerp, zoals een gedenkplaat of een ander plat voorwerp

 
AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3