Jurisdictie

In het recht is rechtspraak de bevoegdheid die aan een rechter wordt verleend om beslissingen te nemen in zaken die het recht betreffen. Het woord komt van het Latijnse jus, juris dat "wet" betekent en dicere dat "spreken" betekent: en betekent letterlijk: de wet vertellen. De rechtsmacht kan wettelijk worden beperkt tot een bepaalde periode, de zogenaamde verjaringstermijn.

Het omvat ook de bevoegdheid van een formeel ingesteld rechtsorgaan of een politiek leider om juridische zaken te behandelen en, bij implicatie, recht te spreken binnen een afgebakend gebied van verantwoordelijkheid. Jurisdictie berust op het internationaal publiekrecht, het conflictenrecht, het grondwettelijk recht en de bevoegdheden van de uitvoerende en de wetgevende macht van de regering om middelen te geven waarmee zo goed mogelijk aan de behoeften van de samenleving kan worden voldaan.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3