Jurisdictie

In het recht is rechtspraak de bevoegdheid die aan een rechter wordt verleend om beslissingen te nemen in zaken die het recht betreffen. Het woord komt van het Latijnse jus, juris dat "wet" betekent en dicere dat "spreken" betekent: en betekent letterlijk: de wet vertellen. De rechtsmacht kan wettelijk worden beperkt tot een bepaalde periode, de zogenaamde verjaringstermijn.

Het omvat ook de bevoegdheid van een formeel ingesteld rechtsorgaan of een politiek leider om juridische zaken te behandelen en, bij implicatie, recht te spreken binnen een afgebakend gebied van verantwoordelijkheid. Jurisdictie berust op het internationaal publiekrecht, het conflictenrecht, het grondwettelijk recht en de bevoegdheden van de uitvoerende en de wetgevende macht van de regering om middelen te geven waarmee zo goed mogelijk aan de behoeften van de samenleving kan worden voldaan.

Vragen en antwoorden

V: Wat is rechtsbevoegdheid?


A: Rechtsbevoegdheid is de autoriteit die aan een rechter of juridische instantie wordt gegeven om beslissingen te nemen in zaken met betrekking tot de wet.

V: Wat is de oorsprong van het woord rechtsbevoegdheid?


A: Het woord rechtsbevoegdheid komt van de Latijnse woorden jus, juris dat "wet" betekent en dicere dat "spreken" betekent, en het betekent letterlijk "de wet zeggen".

V: Kan rechtsbevoegdheid beperkt worden tot een bepaalde periode?


A: Ja, rechtsbevoegdheid kan wettelijk beperkt worden tot een bepaalde periode, die een verjaringstermijn genoemd wordt.

V: Wie kan rechtsbevoegdheid hebben?


A: Rechtsbevoegdheid kan worden uitgeoefend door een formeel opgerichte juridische instantie of een politieke leider, en het stelt hen in staat om juridische zaken te behandelen en recht te spreken binnen een bepaald verantwoordelijkheidsgebied.

V: Waarop berust rechtsbevoegdheid?


A: Rechtsbevoegdheid is gebaseerd op het internationaal publiekrecht, conflictenrecht, grondwettelijk recht en de bevoegdheden van de uitvoerende en wetgevende macht om middelen te verschaffen om zo goed mogelijk in de behoeften van de samenleving te voorzien.

V: Wat betekent het woord "jurisprudentie"?


A: Jurisprudentie is de filosofie en theorie van het recht, die de studie omvat van hoe het recht tot stand komt, hoe het wordt toegepast en de relatie tussen het recht en de samenleving.

V: Hoe is rechtspraak gerelateerd aan de behoefte aan rechtvaardigheid in de samenleving?


A: Rechtsbevoegdheid is nodig om recht te doen gelden in de samenleving, omdat het de wettelijke autoriteiten de macht geeft om regels en wetten af te dwingen, en om mensen verantwoordelijk te houden voor hun daden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3