Professioneel

Een beroepsbeoefenaar is iemand die een gespecialiseerd beroep uitoefent dat alleen zeer goed opgeleide mensen kunnen uitoefenen, zoals artsen, advocaten en leraren. Deze beroepen staan bekend als professionele beroepen. Zij krijgen vaak meer betaald dan andere mensen. In de sport is een professional iemand die betaald wordt om te spelen. Petra Kvitová en Tim Cahil zijn bijvoorbeeld beroepssporters.

Het woord "professioneel" wordt vaak gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord, bijv.

  • "Hij heeft zijn werk heel professioneel gedaan" (dat wil zeggen: heel goed, ook al was hij geen professional).
  • "Zijn gedrag was altijd professioneel" (dat wil zeggen: hij gedroeg zich correct, zoals iemand van zijn beroep zich hoort te gedragen).

Het tegenovergestelde van "professioneel" in deze zin is: "onprofessioneel".

Een ander woord dat het tegenovergestelde is van "professioneel" is "amateur". Dit betekent dat iemand niet betaald krijgt voor het werk dat hij doet (ook al doet hij het misschien heel goed).

Vragen en antwoorden

V: Wat is een professional?


A: Een professional is iemand die een gespecialiseerde baan heeft die alleen zeer goed opgeleide mensen kunnen uitvoeren, zoals artsen, advocaten en leraren.

V: Hoe worden professionele beroepen gedefinieerd?


A: Professionele beroepen worden gedefinieerd als gespecialiseerde banen die alleen zeer goed opgeleide mensen kunnen uitvoeren, zoals dokters, advocaten en leraren.

V: Wat betekent het om een professional in sport te zijn?


A: Professioneel zijn in sport betekent dat iemand betaald wordt om te spelen, zoals Petra Kvitová en Tim Cahil.

V: Hoe wordt het woord "professioneel" vaak als bijvoeglijk naamwoord gebruikt?


A: Het woord "professioneel" wordt vaak als bijvoeglijk naamwoord gebruikt om goed gedaan werk of correct gedrag te beschrijven, zelfs als de persoon niet echt een professional is op dat gebied.

V: Wat is het tegenovergestelde van "professioneel" in de zin van iemands gedrag?


A: Het tegenovergestelde van "professioneel" in deze zin is "onprofessioneel".

V: Wat is het tegenovergestelde van "professioneel" in de zin van iemands baan?


A: Het tegenovergestelde van "professioneel" in de zin van iemands baan is "amateur", wat betekent dat ze niet betaald krijgen voor het werk dat ze doen, zelfs als ze het goed doen.

V: Hoe zou iemand de term "amateur" kunnen gebruiken?


A: Iemand zou de term "amateur" kunnen gebruiken om iemand te beschrijven die werk doet zonder betaald te worden, zelfs als hij het goed doet.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3