Arts

Een arts of geneesheer is een persoon die medicijnen gebruikt om ziekten en verwondingen te behandelen om de gezondheid van een patiënt te verbeteren.

In de meeste landen kwalificeert het basisdiploma geneeskunde iemand om patiënten te behandelen en de juiste behandeling voor te schrijven, met inbegrip van geneesmiddelen. Een arts mag ook de eenvoudigste operaties uitvoeren.

 

Opleiding en kwalificaties

Artsen worden opgeleid in medische scholen die gewoonlijk deel uitmaken van een universiteit. Zij hebben een diploma van een medische school. Artsen werken in ziekenhuizen, medische klinieken, vanuit hun eigen kantoor of bezoeken mensen thuis. Ze kunnen ook werken voor scholen, bedrijven, sportteams of het leger. Artsen worden in hun werk vaak bijgestaan door verpleegkundigen.

De basisdiploma's worden toegekend na de succesvolle voltooiing van de medische opleiding en praktijk. In verschillende landen worden er verschillende namen aan gegeven. Het is M.D. (Doctor of Medicine) in de VS, Schotland en enkele andere landen. In Engeland gebruiken verschillende universiteiten verschillende termen. De kwalificatie van de Universiteit van Londen is M.B. Ch.B. (dat wil zeggen Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery). De meeste landen kennen hogere kwalificaties, gebaseerd op ervaring, werk onder toezicht, meer examens en scripties. Vanwege zijn geschiedenis wordt een huisarts in Engeland uiteindelijk een MRCP (member of the Royal College of Physicians), maar een chirurg werkt toe naar een MRCS (Member of the Royal College of Surgeons). Een soortgelijk systeem wordt gebruikt in Edinburgh, Ierland en Canada.

 

Wat ze doen

Artsen behandelen patiënten door uit te zoeken wat er mis is met hen, de zogenaamde diagnose. Ze stellen vragen over de symptomen van de patiënt. Deze kunnen koorts of pijn omvatten. Ze kunnen vragen stellen over vroegere ziekten of familieleden die ziek zijn geweest. Vervolgens onderzoeken ze de patiënt. Ze bekijken verschillende delen van het lichaam en luisteren naar het hart en de longen met een stethoscoop. Soms moeten ze een bloedmonster nemen, een röntgenapparaat gebruiken of andere hulpmiddelen gebruiken. Als ze genoeg informatie hebben verzameld, kan een arts een diagnose stellen en vervolgens een behandeling plannen. Vaak worden medicijnen voorgeschreven.

 

Specialisten

Sommige artsen houden zich alleen bezig met bepaalde ziekten of verwondingen, of met slechts één deel van het menselijk lichaam. Deze artsen worden specialisten genoemd. Er zijn bijvoorbeeld artsen die gespecialiseerd zijn in ziekten van de maag of de darmen. Andere artsen zijn "huisartsen" of "huisartsen". Dit betekent dat ze een beetje van alles doen. De huisarts is de eerste arts die een patiënt ziet, en deze kan besluiten hem of haar door te sturen naar een gespecialiseerde arts als dat nodig is.

Enkele soorten specialisten zijn:

  • Anesthesist, een arts die anesthesie geeft aan patiënten
  • Tandarts, in de VS ook bekend als kaakchirurg, is een chirurg die gespecialiseerd is in tandheelkunde - de diagnose, preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen van de mondholte.
  • Oogarts, een arts die gespecialiseerd is in het behandelen van ogen
  • Podotherapeut, een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van voeten
  • Psychiater, een arts die gespecialiseerd is in psychiatrie en mensen met een geestelijke ziekte behandelt. Psychiaters kunnen psychiatrische medicatie voorschrijven.
  • Chirurg, een arts die een operatie uitvoert
  • Kinderarts, een kinderspecialist die ook van alles wist zoals ouderengezondheid, geestesziekten, oogproblemen enz,
 

Gerelateerde pagina's

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3