Quagga

De Quagga (Equus quagga quagga), ook Kaapse Quagga, is een recent uitgestorven zebra.

Het was een van de zes ondersoorten van de vlaktes zebra. Het was een geelbruine zebra met strepen alleen op zijn kop, nek en voorlijf, en lijkt op een Okapi. De Quagga was inheems in de droge grasvlakten in het zuiden van het Afrikaanse continent. Hij werd aangetroffen tot aan de Oranjerivier in het noorden. Aangenomen wordt dat hij zich tussen 120.000 en 290.000 jaar geleden van de andere vlaktezebra's heeft afgescheiden. De naam Quagga komt van het geluid dat ze maakten. (kwa-ka-ka) (qua-ga-ga).

Op de Quagga werd gejaagd voor voedsel, voor hun huid en ook omdat de boeren niet wilden dat hij het gras opat dat zij nodig hadden voor hun schapen en geiten. De laatste wilde Quagga's stierven tijdens een droogteperiode in 1878. De laatste Quagga in gevangenschap stierf in de Amsterdamse dierentuin op 12 augustus 1883. Haar lichaam bevindt zich nu in een museum. Er zijn 23 Quagga-exemplaren in musea, zeven skeletten, en enkele schedels en andere botten.

Een stichting in Afrika probeert Quagga's weer tot leven te wekken door zebra's met zeer lichte strepen te nemen en met hen te fokken. Zij begonnen in 1987 en het eerste Quagga veulen werd geboren in 2005.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een Quagga?


A: De Quagga is een recent uitgestorven zebra en één van de zes ondersoorten van de vlaktezebra.

V: Hoe zag de Quagga eruit?


A: De Quagga was een geelbruine zebra met alleen strepen op zijn kop, nek en voorlichaam, en leek op een Okapi.

V: Waar kwam de Quagga oorspronkelijk vandaan?


A: De Quagga kwam oorspronkelijk uit droge grasvlakten in het zuiden van het Afrikaanse continent en werd tot aan de Oranjerivier in het noorden aangetroffen.

V: Waarom werd er op de Quagga gejaagd?


A: Er werd op de Quagga gejaagd voor voedsel en voor zijn huid, en ook omdat boeren niet wilden dat hij het gras at dat ze voor hun schapen en geiten nodig hadden.

V: Wanneer zijn de laatste wilde Quagga's gestorven?


A: De laatste wilde Quaggas stierven tijdens een droogte in 1878.

V: Waar is het lichaam van de laatste Quagga in gevangenschap?


A: Het lichaam van de laatste Quagga in gevangenschap ligt nu in een museum.

V: Hoe probeert een stichting in Afrika Quagga's weer tot leven te wekken?


A: De stichting neemt zebra's met hele lichte strepen en fokt ze. Ze begonnen in 1987 en het eerste Quagga veulen werd in 2005 geboren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3