Rabbijn

Rabbijn (in de Hebreeuwse klassieker רִבִּי ribbi; in de Hebreeuwse moderne רַבִּי rabbi) betekent in het Jodendom "professor, meester" of letterlijk "groots". Het woord "Rabbijn" ("Mijn meester") is afgeleid van de Hebreeuwse stam "Rav", die in de Hebreeuwse bijbelse betekenis heeft voor "groots" of "onderscheidend" (in kennis).

In het jodendom is "rabbi" een titel van respect voor een bijzonder geleerd lid van een joodse gemeenschap. De meeste rabbijnen verdienen hun titel door Joods recht te studeren aan een seminarie of yeshiva. De primaire rol van een rabbijn is het onderwijzen van de Thora. Daarnaast treden rabbijnen vaak op als de religieuze leider van een joodse gemeenschap. In tegenstelling tot veel andere religies is een rabbi niet verplicht om aanwezig te zijn bij levenscyclusevenementen in het jodendom. Desalniettemin zijn rabbijnen normaal gesproken nog steeds aanwezig bij levenscyclusevenementen.

Historisch gezien konden alleen mannen rabbijnen zijn. Dit is nog steeds waar in het orthodoxe jodendom. De meeste niet-Orthodoxe Joden staan toe dat vrouwen ook rabbijnen zijn.

Drie rabbijnen samen kunnen een rabbijnhof vormen, of beit din. Dit wordt gedaan als er een juridisch conflict is tussen twee Joden. Zij beoordelen het conflict op basis van het Joodse recht. Dit wordt ook gedaan als iemand zich wil bekeren tot het jodendom.

Rabbijnen worden soms ook gevraagd om toezicht te houden op de voedselbereiding om er zeker van te zijn dat deze kosjer is. De aanwezigheid van een rabbijn maakt het voedsel niet koosjer of onsuccesvol. Het is gewoon supervisie. Wanneer dit met verpakt voedsel gebeurt, wordt de verpakking vaak voorzien van een etiket met een hechsher. Een hechsher is een symbool wat betekent dat de inhoud van de verpakking koosjer is.

Rabbijn Moshe Feinstein, een vooraanstaande rabbijnse autoriteit in de tweede helft van de twintigste eeuw.Zoom
Rabbijn Moshe Feinstein, een vooraanstaande rabbijnse autoriteit in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de betekenis van het woord "Rabbi" in het Hebreeuws?


A: In het Hebreeuws kan "Rabbi" "professor, meester" of letterlijk "groot" betekenen. Het woord is afgeleid van de Hebreeuwse wortel "Rav", die "groots" of "gerespecteerd" (in kennis) betekent.

V: Wat is de primaire rol van een rabbi?


A: De primaire rol van een rabbijn is het onderwijzen van de Torah. Daarnaast treden rabbijnen vaak op als religieus leider van een Joodse gemeenschap.

V: Is het noodzakelijk dat een rabbijn aanwezig is bij gebeurtenissen in de levenscyclus in het Jodendom?


A: Nee, het is niet vereist dat een rabbijn aanwezig is bij gebeurtenissen rond de levenscyclus in het Jodendom. Niettemin zitten rabbijnen gewoonlijk de gebeurtenissen rond de levenscyclus voor, om ervoor te zorgen dat het volgens Halakha gebeurt.

V: Mogen vrouwen rabbijn worden?


A: Ja, de meeste niet-orthodoxe Joden staan toe dat vrouwen rabbijn worden. Dit geldt echter niet in het orthodoxe Jodendom, waar alleen mannen rabbijn mogen worden.

V: Wat doet een beit din als er een juridisch conflict is tussen twee Joden?


A: Een beit din (rabbinale rechtbank) oordeelt over het juridische conflict op basis van halakha, wanneer er sprake is van een conflict tussen twee Joden. Het kan ook worden gevormd voor iemand die zich tot het Jodendom wil bekeren.

V: Hoe weten wij of voedsel volgens koosjere normen is bereid?


A: Rabbijnen worden soms gevraagd toezicht te houden op de bereiding van voedsel en ervoor te zorgen dat het voldoet aan de kosjere normen. Als verpakt voedsel door hen is gecontroleerd, staat er meestal een hechsher-symbool op de verpakking, dat aangeeft dat de inhoud koosjer is.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3