Realpolitik

Realpolitik is een systeem van politiek of principes gebaseerd op praktische, in plaats van morele of ideologische overwegingen. Realpolitik is het idee dat de wereld meedogenloos is en dat je realistisch moet handelen, zelfs als daardoor andere dingen gebeuren die slecht zijn, of beslissingen moeten worden genomen die je volk van streek maken.

Ludwig von Rochau was een 19e eeuwse schrijver en politicus. Hij beschrijft het als volgt:

De studie van de machten die de staat vormen, in stand houden en veranderen is de basis van alle politieke inzichten en leidt tot het inzicht dat de wet van de macht de wereld van de staten beheerst, zoals de wet van de zwaartekracht de fysieke wereld beheerst.

Een goed voorbeeld van een realpolitik politicus is Henry Kissinger, die de Amerikaanse presidenten in de jaren zestig en zeventig hielp om de macht van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten uit te breiden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3