Realpolitik

Realpolitik is een systeem van politiek of principes gebaseerd op praktische, in plaats van morele of ideologische overwegingen. Realpolitik is het idee dat de wereld meedogenloos is en dat je realistisch moet handelen, zelfs als daardoor andere dingen gebeuren die slecht zijn, of beslissingen moeten worden genomen die je volk van streek maken.

Ludwig von Rochau was een 19e eeuwse schrijver en politicus. Hij beschrijft het als volgt:

De studie van de machten die de staat vormen, in stand houden en veranderen is de basis van alle politieke inzichten en leidt tot het inzicht dat de wet van de macht de wereld van de staten beheerst, zoals de wet van de zwaartekracht de fysieke wereld beheerst.

Een goed voorbeeld van een realpolitik politicus is Henry Kissinger, die de Amerikaanse presidenten in de jaren zestig en zeventig hielp om de macht van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten uit te breiden.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Realpolitik?


A: Realpolitik is een politiek systeem of principes gebaseerd op praktische in plaats van morele of ideologische overwegingen.

V: Wat houdt Realpolitik in?


A: Realpolitik houdt in dat u realistisch handelt, zelfs als er daardoor andere dingen gebeuren die slecht zijn of als er beslissingen genomen moeten worden die uw volk van streek maken.

V: Wie was Ludwig von Rochau?


A: Ludwig von Rochau was een 19e eeuwse schrijver en politicus.

V: Wat zei Ludwig von Rochau over Realpolitik?


A: Ludwig von Rochau beschreef Realpolitik als de studie van de krachten die de staat vormen, in stand houden en veranderen, wat leidt tot het inzicht dat de wet van de macht de statenwereld beheerst, net zoals de wet van de zwaartekracht de fysieke wereld beheerst.

V: Wie is een voorbeeld van een realpolitik politicus?


A: Een voorbeeld van een realpolitik politicus is Henry Kissinger.

V: Wat deed Henry Kissinger?


A: Henry Kissinger hielp Amerikaanse presidenten in de jaren 1960 en 1970 om de macht van de Verenigde Staten en haar bondgenoten uit te breiden.

V: Hoe nemen realpolitikisten beslissingen?


A: Realpolitikisten nemen beslissingen op basis van praktische overwegingen en feitelijke omstandigheden, in plaats van principes of ideologieën.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3