Ideologie

Een ideologie is een verzameling van ideeën of overtuigingen die door een groep mensen worden gedeeld. Het kan een samenhangend geheel van ideeën zijn, of een stijl van denken, of een wereldbeeld. Het werd bedacht door een Franse filosoof, Destutt de Tracy in 1801/5.

Er zijn twee soorten ideologieën: politieke ideologieën en epistemologische ideologieën. Politieke ideologieën zijn sets van ethische ideeën over hoe een land moet worden bestuurd. Epistemologische ideologieën zijn sets van ideeën over de filosofie, het universum, en hoe mensen beslissingen moeten nemen.

Er zijn veel verschillende soorten ideologieën. Communisme, socialisme en kapitalisme zijn politieke/economische ideologieën.

Veel politieke partijen baseren hun politieke actie en programma op een ideologie. In sociale studies is een politieke ideologie een bepaalde ethische set van waarden, principes, doctrines, mythen of symbolen van een sociale beweging, instelling of klasse die verklaren hoe de samenleving zou moeten werken. Het biedt een politieke en culturele blauwdruk voor een bepaalde maatschappelijke orde. Een politieke ideologie houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de macht moet worden verdeeld en voor welke doeleinden deze moet worden gebruikt. Sommige partijen volgen een bepaalde ideologie op de voet, terwijl andere partijen zich in grote lijnen laten inspireren door een groep verwante ideologieën, zonder dat ze een van die ideologieën specifiek omarmen.

Politieke ideologieën hebben twee dimensies:

  1. Doelstellingen: hoe de samenleving moet werken (of geregeld moet worden).
  2. Methoden: de meest geschikte manieren om de ideale opstelling te bereiken.

Een ideologie is een verzameling van ideeën. Meestal bevat elke ideologie bepaalde ideeën over wat zij beschouwt als de beste regeringsvorm (bijvoorbeeld democratie, theocratie, enz.) en het beste economische systeem (bijvoorbeeld kapitalisme, socialisme, enz.). Soms wordt hetzelfde woord gebruikt om zowel een ideologie als een van de belangrijkste ideeën aan te duiden. Socialisme kan bijvoorbeeld verwijzen naar een economisch systeem, of het kan verwijzen naar een ideologie die dat economische systeem ondersteunt.

Ideologieën identificeren zich ook door hun positie in het politieke spectrum (zoals links, midden of rechts), hoewel dit vaak controversieel is. Tot slot kunnen ideologieën worden onderscheiden van politieke strategieën (bijv. populisme) en van afzonderlijke kwesties waar een partij omheen kan worden gebouwd (bijv. legalisatie van marihuana).

Vandaag de dag beweren veel commentatoren dat we in een postideologisch tijdperk leven, waarin verlossende, allesomvattende ideologieën hebben gefaald. Dit wordt vaak geassocieerd met Francis Fukuyama's geschriften over "het einde van de geschiedenis".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3