Reïncarnatie onderzoek

Psychiater Ian Stevenson, van de Universiteit van Virginia, ondervroeg jonge kinderen die beweerden zich een vorig leven te herinneren. Hij deed meer dan 2.500 interviews over een periode van 40 jaar en schreef twaalf boeken, waaronder Twenty Cases Suggestive of Reincarnation.

Stevenson ontdekte dat jeugdherinneringen die mogelijk verband hielden met reïncarnatie, gewoonlijk optraden tussen de leeftijd van drie en zeven jaar. Hij vergeleek de herinneringen met verslagen van mensen die de overledene kende, en probeerde dit te doen voordat er enig contact tussen het kind en de familie van de overledene had plaatsgevonden.

Ongeveer 35 procent van de door Stevenson onderzochte kinderen had moedervlekken of geboorteafwijkingen. Stevenson was van mening dat het bestaan van geboortevlekken en misvormingen bij kinderen, wanneer deze zich voordeden op de plaats van fatale wonden bij de overledene, het beste bewijs vormde voor reïncarnatie. Stevenson heeft echter nooit beweerd dat hij het bestaan van reïncarnatie had bewezen, en noemde zijn gevallen voorzichtig "van het reïncarnatietype" of "suggestief voor reïncarnatie".

Stevenson ging in 2002 met pensioen en psychiater Jim B. Tucker nam zijn werk over en schreef Life Before Life: A Scientific Investigationof Children's Memories of Previous Lives.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3