Parapsychologie

Parapsychologie is de studie van psychische gebeurtenissen. Bij deze verschijnselen gaat het om de uitwisseling van informatie tussen een persoon en zijn omgeving, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vijf zintuigen. Zij omvatten buitenzintuiglijke waarneming (zoals telepathie), invloed van de geest op de materie (psychokinese), abnormale ervaringen (zoals ervaringen uit vorige levens en bijna-doodervaringen) en verschijningen. Dergelijke dingen worden al heel lang gerapporteerd.

In 2005 zei Nobelprijswinnaar Brian Josephson dat veel wetenschappers nog niet overtuigd zijn van het bewijs voor parapsychologie en het paranormale. Josephson beweert dat sommige wetenschappers zich ongemakkelijk voelen bij ideeën als telepathie en dat hun emoties soms in de weg zitten bij het maken van beoordelingen.

Een experiment om iemands zintuigen weg te nemen om telepathie te demonstreren.
Een experiment om iemands zintuigen weg te nemen om telepathie te demonstreren.

Parapsychologie termen

  • Telepathie: de overdracht van informatie buiten de vijf zintuigen om (zicht, reuk, gehoor, tast en smaak)

·          

  • Voorkennis: overdracht van informatie over de toekomst.

·          

  • Helderziendheid: overbrengen van informatie over verre oorden.

·          

  • Psychokinese: het vermogen van de geest om dingen buiten het lichaam te beïnvloeden (materie, tijd, ruimte of energie)

·          

  • Bijna-doodervaring: het ervaren van de vijf zintuigen door iemand die is overleden.

·          

  • Reïncarnatie: de wedergeboorte van iemands ziel of een ander aspect van het bewustzijn in een ander lichaam na de dood.

·          

  • Verschijningservaring: het toeschrijven van lichamelijke gebeurtenissen aan het paranormale.

Waarom mensen geloven

Geloof Afhankelijke Realisme Theorie

Gecreëerd door psycholoog Michael Shermer. Het stelt dat de hersenen de wereld begrijpen door patronen te zien. Daarom is het brein voortdurend op zoek naar nieuwe patronen om de wereld beter te begrijpen. Maar soms vindt het brein patronen waar er geen zijn. Dit wordt paternalisme of pareidolia genoemd. Het is de neiging om patronen te vinden, zelfs als ze er niet echt zijn. Als dit gebeurt, zien mensen de wereld vaak door deze valse patronen.

Heuristiek

Heuristieken zijn manieren van denken die mentale inspanning besparen en snelle beslissingen over een grote hoeveelheid informatie mogelijk maken. Een probleem met heuristieken is dat ze vaak fout zijn.

Soorten heuristieken

Anchoring and Adjustment is een vorm van heuristiek waarbij een persoon een beredeneerde gok doet over een vraag. Wanneer die persoon vervolgens nieuwe informatie te weten komt, past hij zijn antwoord aan rond zijn oorspronkelijke gok. De psychologen Amos Tversky en Daniel Kahneman ontdekten dit type heuristiek voor het eerst. In een van hun eerste studies over Anchoring en Adjustment verdeelden zij deelnemers in twee groepen, gaven hen een van de twee problemen en vroegen hen het antwoord te raden.

Deze twee problemen waren:

  1. 1x2x3x4x5x6x7x8
  2. 8x7x6x5x4x3x2x1

1 is het anker in het eerste probleem en 2 is het anker in het tweede probleem. De gemiddelde gok van de groep met het eerste probleem (met 1 als anker) is veel lager dan de groep met het tweede probleem (met 2 als anker). De gemiddelde gok van de eerste groep was 512 en de gemiddelde gok van de tweede groep was 2250. Hoewel deze antwoorden zeer verschillend waren, lagen ze beide zeer ver van het ware antwoord, dat 40.320 was.

De beschikbaarheidsheuristiek wordt gebruikt wanneer iemand een vraag beantwoordt op basis van hoe gemakkelijk hij of zij zich een gebeurtenis voor de geest haalt. Een voorbeeld hiervan is dat iemand in een buurt woont met een hoog misdaadcijfer en het aantal overvallen dat jaarlijks in de Verenigde Staten plaatsvindt, overschat.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3