Sediment

Sediment bestaat uit kleine deeltjes die in het water of op het land worden afgezet. Na afzetting kunnen sedimenten lange tijd op hun nieuwe plaats blijven en worden bedekt door nieuwere sedimenten. Door druk kunnen sedimenten langzaam veranderen in sedimentgesteenten.

Het woord sediment wordt ook gebruikt voor materiaal dat door wind of water wordt meegevoerd en aan de oppervlakte wordt afgezet. Sedimenten worden vaak weer geërodeerd en op een nieuwe plaats afgezet. De studie van de vorming van sedimentgesteenten wordt sedimentologie genoemd.

Meer in het algemeen wordt onder bezinksel verstaan alle materie die op de bodem van een vloeistof valt, zoals bier.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3