Vloeistof

Een vloeistof is een vorm van materie. Het wordt afgewikkeld tussen vast en gas. Een vloeistof heeft een bijna vast volume, maar geen vaste vorm.

Elke kleine kracht doet een vloeistof van vorm veranderen door te stromen. De zwaartekracht zorgt ervoor dat vloeistoffen altijd de vorm van de container aannemen. De moleculen waaruit de vloeistof is opgebouwd kunnen zich vrij bewegen.

Vloeistoffen die langzaam stromen hebben een hoge viscositeit. Sommige vloeistoffen zoals teer hebben zo'n hoge viscositeit dat ze vast lijken.

Het is moeilijk om een vloeistof te comprimeren. Als een vloeistof wordt afgekoeld tot het kouder is dan een bepaalde temperatuur, wordt het een vaste stof. Deze temperatuur wordt het smeltpunt of vriespunt genoemd en is voor elk type vloeistof anders. Als een vloeistof wordt opgewarmd, wordt het een gas. De temperatuur waarop dit gebeurt wordt het kookpunt genoemd.

Voorbeelden van vloeistof zijn water, olie en bloed.

In een vloeistof drukt de vloeistof aan de bovenzijde naar beneden op de vloeistof eronder, dus aan de onderzijde is de druk, p, groter dan aan de bovenzijde. De vergelijking om dit uit te werken is:

p = ρgz

waarbij z de diepte van het punt onder het oppervlak is en g hoe sterk de zwaartekracht aan de vloeistof trekt. ρ is een getal dat ons vertelt hoe zwaar een bepaalde hoeveelheid van de vloeistof is. We noemen dit de dichtheid en die is voor alle vloeistoffen verschillend.

Water is een vloeistofZoom
Water is een vloeistof


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3