Zelfreplicatie

Replicatie is een algemeen woord voor het maken van een kopie. Zelfreplicatie is een proces waarbij een ding een kopie van zichzelf kan maken. Biologische cellen, in een geschikte omgeving, reproduceren zich door celdeling. Het proces is zelforganiserend, gezien de basismachines van een cel. Tijdens de celdeling wordt DNA gerepliceerd, dat tijdens de voortplanting kan worden overgedragen op de nakomelingen.

Andere vormen van replicatie komen voor. RNA-virussen maken gebruik van het mechanisme van een cel om hun eigen RNA-streng te repliceren en hun eiwitmantel te maken. Retrovirussen zijn een van de belangrijkste RNA-virussen; er zijn nog een aantal andere soorten. Virussen kunnen zich alleen voortplanten door de voortplantingsmechanismen van cellen over te nemen via een infectieproces. Computervirussen planten zich voort door gebruik te maken van de hardware en software die reeds op computers aanwezig zijn.

Memes planten zich voort door de menselijke geest en cultuur als voortplantingsmachine te gebruiken.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3