Ontmanteling

Een kasteel wordt opzettelijk beschadigd. In de Middeleeuwen werden kastelen gekleineerd tijdens oorlogen. Omdat kastelen werden gebouwd door de rijken en machtigen, waren hun eigenaars er trots op. Een koning of koningin kon het kleineren gebruiken als een manier om mensen te straffen die tegen hen in opstand kwamen. Soms vreesde de eigenaar dat hij het kasteel bij een aanval zou verliezen, en brak hij delen van het kasteel af zodat het voor andere mensen niet meer bruikbaar zou zijn. Soms gaf een koning of koningin iemand opdracht zijn eigen kasteel te slopen, als hij geen toestemming had gekregen om het te bouwen.

Kastelen werden soms hersteld nadat ze waren gekleineerd, terwijl andere werden verlaten. Veel beroemde kastelen zoals Corfe of Kenilworth zijn ruïnes omdat ze tijdens de Engelse Burgeroorlog werden gekleineerd.

Helmsley Castle (Yorkshire) werd gekleineerd door de afbraak van de helft van de oostelijke toren in 1644.Zoom
Helmsley Castle (Yorkshire) werd gekleineerd door de afbraak van de helft van de oostelijke toren in 1644.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3