Vierkante mijl

Een vierkante mijl (soms geschreven als mi² ) is een Amerikaanse meeteenheid van oppervlakte. Het is de oppervlakte van een vierkant waarvan elke zijde gelijk is aan een statute mile (5,280 feet of 1,760 yards). Deze manier van spreken over oppervlakte wordt vaak gebruikt om aan te geven hoeveel land er is op een boerderij, of in een stad of land, bijvoorbeeld.

Een vierkante mijl is iets minder dan 2,6 vierkante kilometer.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3