Technisch schrijven

Technisch schrijven is communicatie over technische en beroepsmatige onderwerpen. De Society for Technical Communication (STC) definieert technisch schrijven als elke vorm van communicatie die dat is:

  1. het communiceren over technische of gespecialiseerde onderwerpen, zoals computertoepassingen, medische procedures of milieuvoorschriften; of
  2. het geven van instructies over hoe iets te doen, ongeacht de technische aard van de taak.

Het publiek is een essentieel onderdeel van het schrijven. Als, bijvoorbeeld, het schrijven van medische instructies om patiënten en zorgverleners te helpen, kan het schrijven zijn voor artsen & verpleegkundigen; leken met een goede algemene opleiding; of slecht opgeleide mensen. Het schrijven zou in elk geval heel anders zijn. Bijvoorbeeld:

"Het niveau van de technische discussie en de formaliteit afstemmen op het beoogde doel en het publiek. Denk voor het publiek aan opleiding, beroepservaring, leesvaardigheid en motivatie. Gebruik duidelijke en eenvoudige dictie om het schrijven toegankelijk te maken voor lezers voor wie Engels niet hun eerste taal is".

Technisch schrijven communiceert zowel visueel als verbaal. Een communicatie moet een algemene logica volgen. Eén benadering is beschrijvend, zoals "Onderdelen van een automotor". Een andere is de probleemoplosser: "Hoe vervang je banden". Praktische encyclopedieën informeren en hebben meestal delen over hoe het moet. Medische encyclopedieën zijn een goed voorbeeld. Een medische encyclopedie geeft informatie aan de lezers over gezondheidsvragen.

Mensen hebben altijd al behoefte gehad aan how-to-gidsen, die in manuscripten verschenen voor de komst van de druk.

Vragen en antwoorden

V: Wat is technisch schrijven?


A: Technisch schrijven is elke vorm van communicatie over technische of gespecialiseerde onderwerpen, zoals computertoepassingen, medische procedures of milieuvoorschriften; of het geven van instructies over hoe iets te doen, ongeacht de technische aard van de taak.

V: Wie is het publiek voor technisch schrijven?


A: Het publiek voor technisch schrijven hangt af van het doel en het onderwerp van de communicatie. Het kan gaan om artsen en verpleegkundigen; leken met een goede algemene opleiding; of laaggeschoolden.

V: Hoe moet het niveau van de technische discussie en de formaliteit worden afgestemd op het beoogde publiek?


A: Het niveau van de technische bespreking en de formaliteit moeten worden afgestemd op het beoogde doel en het beoogde publiek door rekening te houden met factoren als opleiding, beroepservaring, leesniveau en motivatie. Er moet ook een duidelijke en eenvoudige dictie worden gebruikt om het schrijven toegankelijk te maken voor lezers voor wie Engels niet de eerste taal is.

V: Communiceert technisch schrijven alleen mondeling?


A: Nee, er wordt zowel visueel als verbaal gecommuniceerd. Een communicatie moet een algemene logica volgen om informatie doeltreffend over te brengen.

V: Wat zijn twee benaderingen die bij technisch schrijven worden gebruikt?


A: Twee veelgebruikte benaderingen in technisch schrijven zijn beschrijvend (bv. "Onderdelen van een automotor") en probleemoplossend ("Hoe vervang ik banden").

V: Zijn encyclopedieën een goed voorbeeld van praktische toepassing voor technisch schrijven?


A: Ja, praktische encyclopedieën informeren de lezer meestal over verschillende onderwerpen en hebben ook how-to hoofdstukken met instructies over hoe iets te doen dat met dat onderwerp te maken heeft. Medische encyclopedieën zijn een bijzonder goed voorbeeld, aangezien zij informatie verstrekken over gezondheidsvraagstukken, samen met instructies over de aanpak ervan.

V: Wanneer zijn gidsen over hoe dingen te doen voor het eerst verschenen?


A: Gidsen over hoe dingen te doen verschenen voor het eerst in manuscripten vóór de komst van de gedrukte mediatechnologie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3