Telluriet

Telluriet is een ion. Zijn chemische formule is TeO32-. Het zijn enkele van de stabielere telluriumverbindingen. Het zijn zwakke oxidatiemiddelen. In licht zure omstandigheden maakt het waterstof-telluriet, HTeO3-. In zeer zure omstandigheden ontstaat telluurzuur. Ze worden gewoonlijk gemaakt door telluriumdioxide te laten reageren met een metaaloxide.

Telluriet is ook een zeldzaam mineraal. Dit mineraal bestaat uit telluriumdioxide. Het is een geel tot wit mineraal. Het bevindt zich in gebieden die de neiging hebben mineralen te oxideren (oxidatiezone). Anders zou daar telluride of natief tellurium zijn.

Telluriet als mineraalZoom
Telluriet als mineraal

Verwante pagina's

  • Natriumtelluriet
  • Tellurate

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3