Oxidator

Oxidatiemiddel kan twee betekenissen hebben.

Het zou een chemische stof kunnen zijn die zuurstofatomen vrijgeeft. Kaliumchloraat heeft bijvoorbeeld een chemische formule van KClO3. Wanneer het een reductiemiddel, zoals aluminiumpoeder, oxideert, verliest het zijn zuurstof aan het aluminium en wordt het kaliumchloride, KCl.

Een andere definitie is een chemische stof die elektronen van een reductiemiddel accepteert. Kaliumpermanganaat heeft bijvoorbeeld een oxidatietoestand van +7. In zure oplossing krijgt het 5 elektronen (e-), waardoor het een mangaanverbinding wordt met een oxidatietoestand van +2. De meeste oxidatiemiddelen van de tweede (elektron-accepterende) definitie hebben zuurstof, maar niet alle. Bijvoorbeeld, fluor (F2), het krachtigste oxidatiemiddel, heeft geen zuurstof in zich. Wanneer het als oxidatiemiddel fungeert, krijgt het een elektron om van een oxidatietoestand van 0 naar een oxidatietoestand van -1 te gaan.Oxidatie is winst van elektronen en we kunnen het onthouden van LEO-GER: Verlies van elektronenoxidatie en winst van elektronenreductie.

Voorbeelden

  • Fluor
  • Chloor
  • Kaliumnitraat
  • Salpeterzuur
  • Kaliumchloraat

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3