UNICEF

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties of UNICEF is een internationale organisatie. De Verenigde Naties hebben UNICEF opgericht op 11 december 1946. Op dat moment heette de organisatie nog United Nations International Children's Emergency Fund. De korte naam werd dus UNICEF. In 1953 liet het Internationaal Kindernoodfonds van de Verenigde Naties de woorden "noodsituatie" en "internationaal" uit zijn naam weg. De naam werd toen United Nations Children's Fund. Maar in het kort bleef de naam UNICEF.

De huidige uitvoerend directeur van UNICEF is Anthony Lake, voormalig nationaal veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten sinds 2010.

UNICEF heeft zijn hoofdkantoor in New York, Verenigde Staten van Amerika. UNICEF biedt vele soorten hulp en bijstand aan kinderen en moeders. Het ontvangt geld van verschillende regeringen en particulieren. Zij werkt in bijna 190 landen

Doel

UNICEF heeft de volgende 5 gebieden als prioritair of hoofdgebied aangewezen:

  • Overleving en ontwikkeling van jonge kinderen
  • Basisonderwijs en gendergelijkheid
  • Bescherming van kinderen
  • HIV/AIDS
  • Vroege jeugd

Enkele andere prioritaire gebieden zijn het kind in het gezin, en sport voor ontwikkeling.

UNICEF is al meer dan 60 jaar actief in verschillende landen over de hele wereld. In 1965 heeft deze organisatie de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen voor haar werk. Maar veel mensen en regeringen hebben het werk van UNICEF niet altijd geprezen. Zij hebben gewezen op enkele tekortkomingen in de manier waarop UNICEF werkt. Toch is het de belangrijkste organisatie ter wereld voor de ontwikkeling van kinderen. Zij is actief in 190 landen over de hele wereld.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3