United States Census

De volkstelling van de Verenigde Staten is een telling die om de tien jaar in de Verenigde Staten wordt gehouden. Hij wordt vereist door de grondwet van de Verenigde Staten die sinds 1790 een tienjaarlijkse volkstelling voorschrijft in jaren die eindigen op "0". Het zijn eigenlijk twee tellingen die gelijktijdig (op hetzelfde moment) worden gehouden. De eerste is de volkstelling, die van 1790 tot heden wordt gehouden. De tweede is de volkstelling van woningen, die het aantal wooneenheden telt en werd gehouden van 1940 tot heden. De telling wordt onder meer gebruikt om te bepalen hoeveel plaatsen elke staat in het Huis van Afgevaardigden heeft. Hij bepaalt ook hoeveel overheidsgeld op verschillende plaatsen wordt uitgegeven.

Het Census Bureau van de Verenigde Staten is verantwoordelijk voor de volkstelling in de Verenigde Staten. De eerste volkstelling na de Amerikaanse Revolutie was in 1790. Minister van Staat Thomas Jefferson was verantwoordelijk voor deze eerste volkstelling.

Zegel van het Census Bureau van de Verenigde StatenZoom
Zegel van het Census Bureau van de Verenigde Staten


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3