Urartu

Urartu (Assyrisch Urarṭu, Urartisch Biainili) was een oud koninkrijk in Armenië. Het lag in het bergachtige plateau tussen Klein-Azië, Mesopotamië en het Kaukasusgebergte, later bekend als het Armeense Hoogland, en het concentreerde zich rond het Vanmeer (het huidige Oost-Turkije). Het koninkrijk bestond van ca. 860 v. Chr., voortgekomen uit Nairi volken uit de late bronstijd, tot 585 v. Chr. De naam komt overeen met het bijbelse Ararat.

Urartu strekte zich uit van het Vanmeer in zuidoostelijke richting tot Mannai, en omvatte dat land soms zelfs als een van zijn provincies.

Verwante pagina's

  • Arzashkun

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3