Vexillologie

Vexillologie is de studie van vlaggen. Het woord komt zowel van het Latijnse woord vexilla "klein zeil" voor vlag als van het Griekse achtervoegsel-ology dat "studie van" betekent. Het vexillum was een bepaald soort vlag dat door de Romeinse legioenen werd gebruikt. Vexillologie is een soort studie van symbolen die verband houdt met de heraldiek. Een persoon die vlaggen bestudeert is een vexilloloog, en een persoon die vlaggen ontwerpt is een vexillograaf.

Omdat ze buiten worden gevlagd, waar ze met de wind mee bewegen, worden vlaggen meestal ontworpen met gedurfde afbeeldingen en heldere, basiskleuren. Vlagontwerp volgt ook een historisch proces, waarbij latere vlagontwerpen gebaseerd zijn op vroegere vlagontwerpen. Dit betekent dat vele vlaggen in een gebied er gelijkaardig kunnen uitzien omdat ze allemaal gebaseerd zijn op één historische vlag. Voorbeelden hiervan zijn de Pan-Afrikaanse kleuren, de Pan-Arabische kleuren en het Noordse kruis.

Vlag van de Fédération internationale des associations vexillologiquesZoom
Vlag van de Fédération internationale des associations vexillologiques

Vlagidentificatiesysteem (FIS)

Het vlagidentificatiesysteem is ontworpen door Whitney Smith en goedgekeurd door de Fédération internationale des associations vexillologiques (FIAV).

De eerste rij is voor gebruik op het land en de tweede rij voor gebruik op het water, telkens onderverdeeld in particulier gebruik (civiel), gebruik door de overheid (staat), en militair gebruik (oorlog).

Gebruik

Privégebruik

Overheidsgebruik

Militair gebruik

Landgebruik

Civiele vlag

Staatsvlag

Oorlogsvlag

Zeegebruik

Civiele vaandrig

Staatsvaandrig

Oorlogsvaandrig

Er zijn 63 symbolen die de vlag kunnen beschrijven, waaronder:

FIS

Tekstmodus

Beschrijving

Gebruik

C**/***

Civiele vlag

door een particulier op het land

*S*/***

Staatsvlag

door staatsbureaus op het land

**W/***

Oorlogsvlag

door militairen te land (leger)

***/C**

Civiele vaandrig

op particuliere schepen (koopvaardijvaandrig)

***/*S*

Staatsvaandrig

op schepen in staatseigendom

***/**W

Oorlogsvaandrig

door militaire schepen (marine)

CS*/***

Burgervlag en staatsvlag

door privé-persoon en staat op land

*SW/***

Staats- en oorlogsvlag

door staatsdiensten en militairen op het land

CSW/***

Nationale vlag

voor alle doeleinden op het land

***/CSW

Nationale Vaandrig

voor alle doeleinden op schepen

CSW/CSW

Nationale vlag en vaandel

voor alle doeleinden te land en ter zee

Andere symbolen worden gebruikt om ander gebruik van de vlag aan te geven, zoals de officiële status en welke kant van de vlag wordt afgebeeld. De meest gebruikte symbolen zijn:

 • Normale of de jure versie van de vlag, of de voorzijde
 • Voorgesteld maar niet officieel goedgekeurd ontwerp
 • Ontwerp is een reconstructie
 • Achterzijde van de vlag
 • Het ontwerp is een variant (een andere vorm van dezelfde vlag)
 • Alternatieve (andere) versie van vlag
 • De facto (onofficiële, maar in gebruik zijnde) versie van vlag
 • De vlag heeft verschillende ontwerpen op de voor- en achterkant
 • De voorzijde moet worden opgehesen met een stok aan de rechterkant.
 • Ontwerp goedgekeurd door de regering om een natie te vertegenwoordigen
 • In het verleden gebruikt, maar nu niet meer. (Dit symbool maakte geen deel uit van Smith's oorspronkelijke set.)
 • De keerzijde is het spiegelbeeld van de voorzijde
 • De keerzijde is de omgekeerde zijde.
 • Informatie over de achterkant is niet bekend
 • Vlag kan verticaal worden opgehangen door hem aan een normale mast te hijsen en vervolgens de mast 90° te draaien
 • Vlag kan verticaal worden opgehangen door het ontwerp eerst te draaien
 • Verticale hijsmethode is onbekend
 • Het ontwerp heeft geen element dat kan worden gedraaid
 • Vlag kan alleen verticaal gehesen worden

Vragen en antwoorden

V: Wat is vexillologie?


A: Vexillologie is de studie van vlaggen.

V: Wat is de oorsprong van het woord 'vexillologie'?


A: Het woord "vexillology" komt van het Latijnse woord vexilla en het Griekse achtervoegsel -ology, wat "studie van" betekent.

V: Wat is een vexillum?


A: Een vexillum was een bepaald soort vlag dat door de Romeinse legioenen werd gebruikt.

V: Wat is de relatie tussen vexillologie en heraldiek?


A: Vexillologie is een soort studie van symbolen gerelateerd aan heraldiek.

V: Wat is een vexilloloog?


A: Een vexilloloog is iemand die vlaggen bestudeert.

V: Wat is een vexillograaf?


A: Een vexillograaf is een persoon die vlaggen ontwerpt.

V: Hoe worden vlaggen meestal ontworpen?


A: Vlaggen worden meestal ontworpen met vette afbeeldingen en heldere basiskleuren omdat ze buiten wapperen, waar ze met de wind meebewegen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3