Weber (eenheid)

In de natuurkunde is de weber (symbool: Wb; /ˈveɪbər/, /ˈwɛbər/, of /ˈwiːbər/) de SI-eenheid van de magnetische flux. Een fluxdichtheid van één Wb/m2 (één weber per vierkante meter) is één tesla.

De weber is genoemd naar de Duitse natuurkundige Wilhelm Eduard Weber (1804-1891).

Definitie

De weber kan worden gedefinieerd in termen van de wet van Faraday, die een veranderende magnetische flux via een lus relateert aan het elektrische veld rond de lus. Een verandering in flux van één weber per seconde zal een elektromotorische kracht van één volt opwekken (een elektrisch potentiaalverschil van één volt over twee open-gecirculeerde klemmen veroorzaken).

Officieel,

Weber (eenheid van magnetische flux) - De weber is de magnetische flux die, door een schakeling van één slag te koppelen, een elektromotorische kracht van 1 volt zou produceren als deze in 1 seconde tot nul zou worden gereduceerd.

In SI-basisstations zijn de afmetingen van de weber (kg-m2)/(s2-A). Vaak wordt de weber uitgedrukt in andere afgeleide eenheden zoals de Tesla-kwadraatmeter (T-m2), volt-seconden (V-s) of joules per ampère (J/A).

1 Wb = 1 V-s = 1 T-m2 = 1 J/A = 108 Mx (maxwells).

Vragen en antwoorden

V: Wat is het symbool voor weber?


A: Het symbool voor weber is Wb.

V: Hoe spreek je 'weber' uit?


A: 'Weber' kan worden uitgesproken als /ˈveɪbər/, /ˈwɛbər/, of /ˈwiːbər/.

V: Wat is de SI-eenheid van magnetische flux?


A: De SI-eenheid van magnetische flux is de weber.

V: Wat is één weber per vierkante meter?


A: Eén weber per vierkante meter is gelijk aan één tesla.

V: Wie was Wilhelm Eduard Weber?


A: Wilhelm Eduard Weber was een Duitse natuurkundige die leefde van 1804-1891.

V: Waarom is de eenheid van magnetische flux naar hem genoemd?A: De eenheid van magnetische flux werd genoemd naar Wilhelm Eduard Weber als erkenning voor zijn bijdragen aan de natuurkunde.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3