Magnetische flux

Magnetische flux is datgene wat het veld rond een magnetisch materiaal genereert. Het bestaat uit fotonen, maar in tegenstelling tot het licht dat wij van de zon ontvangen, heeft het een veel lagere frequentie. (1) Daarom zijn magnetische veldlijnen met het blote oog niet zichtbaar.

Het is de uitlijning van elektronen in de atomaire schillen van ferromagneten en, afzonderlijk, de "draaiende" elektronen in elektromagneten, die een materiaal zijn magnetisme verschaft. (2)

Het aantal magnetische veldlijnen dat door een oppervlak (zoals een lus van draad) loopt. De magnetische flux door een gesloten oppervlak (zoals een bol) is altijd nul.

De SI-eenheid van magnetische flux is de Weber (Wb) (in afgeleide eenheden: volt-seconden).

De CGS-eenheid is de Maxwell.

Magnetische flux wordt soms gebruikt door elektrotechnici bij het ontwerpen van systemen met elektromagneten of bij het ontwerpen van dynamo's. Natuurkundigen die deeltjesversnellers ontwerpen, berekenen ook de magnetische flux.

Verwante pagina's

  • Magnetisch veld
  • James Clerk Maxwell toonde aan dat elektrische en magnetische krachten twee complementaire aspecten van elektromagnetisme zijn.
  • De vergelijkingen van Maxwell beschrijven het gedrag van zowel de elektrische als de magnetische velden, alsmede hun wisselwerking met materie.
  • De wet van Gauss geeft het verband aan tussen de elektrische flux die uit een gesloten oppervlak stroomt en de elektrische lading die in het oppervlak ingesloten is.
  • Magnetisch circuit is een methode die gebruik maakt van een analogie met elektrische circuits om de flux van complexe systemen van magnetische componenten te berekenen.
  • Magnetische mono-pool is een hypothetisch deeltje dat losjes kan worden omschreven als "een magneet met slechts één pool".
  • Magnetisch fluxkwantum is het kwantum van de magnetische flux die door een supergeleider gaat.
  • Carl Friedrich Gauss ontwikkelde een samenwerking met Wilhelm Weber die leidde tot nieuwe kennis op het gebied van magnetisme.

Vragen en antwoorden

V: Wat genereert het veld rond een magnetisch materiaal?


Antwoord: Magnetische flux genereert het veld rond een magnetisch materiaal.

V: Waaruit bestaat magnetische flux?


A: Magnetische flux bestaat uit fotonen, maar met een veel lagere frequentie dan het licht dat we van de zon ontvangen.

V: Waarom zijn magnetische veldlijnen niet met het blote oog zichtbaar?


A: Magnetische veldlijnen zijn niet zichtbaar met het blote oog vanwege hun lage frequentie.

V: Wat geeft een materiaal zijn magnetisme?


A: De uitlijning van elektronen in de atoomschelpen van ferromagneten en, afzonderlijk, de "draaiende" elektronen in elektromagneten geven een materiaal zijn magnetisme.

V: Wat is de SI-eenheid van magnetische flux?


A: De SI-eenheid van magnetische flux is de Weber (Wb) in afgeleide eenheden, zoals voltseconden.

V: Wat is de CGS-eenheid van magnetische flux?


A: De CGS-eenheid van magnetische flux is de Maxwell.

V: Wie gebruiken magnetische flux in hun werk?


A: Elektrotechnisch ingenieurs die systemen met elektromagneten ontwerpen, dynamo's ontwerpen en natuurkundigen die deeltjesversnellers ontwerpen, gebruiken magnetische flux in hun werk.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3