Xenoliet

Een xenoliet (vreemd gesteente) is een rotsfragment dat door een ander gesteente wordt omgeven.

Het gebeurt het meest in stollingsgesteente wanneer het magma vloeibaar genoeg is om rond meer vast gesteente te stromen. Xenolieten kunnen bedekt zijn in de randen van een magmakamer, losgerukt zijn van de wanden van een lavastroom of opgepikt zijn langs de grond door stromende lava op het aardoppervlak. Een xenokristal is een individueel vreemd kristal in een stollingslichaam. Voorbeelden van xenokristallen zijn kwartskristallen in een laagsilica-lava en diamanten in kimberlietdiatremes.

Hoewel de term xenoliet het meest wordt geassocieerd met stollingsinclusies, zou een brede definitie ook rotsfragmenten kunnen omvatten die zijn ingekapseld in sedimentair gesteente. Xenolieten worden soms gevonden in meteorieten.

Xenolieten en xenokristallen geven belangrijke informatie over de samenstelling van de anders ontoegankelijke mantel. Basalten, kimberlieten, lamprofielen en lamprofeeën, die hun bron in de bovenste mantel hebben, bevatten vaak fragmenten en kristallen die verondersteld worden deel uit te maken van de onderste mantelmineralogie.

Gabbroïsche xenoliet in een graniet; oostelijke Sierra Nevada, Rock Creek Canyon, Californië.Zoom
Gabbroïsche xenoliet in een graniet; oostelijke Sierra Nevada, Rock Creek Canyon, Californië.

Peridotiet (groene) mantel xenoliet in een (donkere) vulkanische bom uit de Vulkaaneifel, Duitsland. Eén euromunt voor schaalZoom
Peridotiet (groene) mantel xenoliet in een (donkere) vulkanische bom uit de Vulkaaneifel, Duitsland. Eén euromunt voor schaal


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3