Fietspad

Een fietspad is een weg die is gemarkeerd voor mensen op de fiets om te gebruiken.

Veel fietspadennetwerken zijn te vinden in landen als Denemarken of Nederland, dat sinds 1993 een nationaal systeem van fietsroutes heeft. Deze netwerken kunnen gebruik maken van routes die uitsluitend voor fietsverkeer bestemd zijn of van kleinere wegen op het platteland waarvan het gebruik verder beperkt is tot plaatselijk autoverkeer en landbouwmachines. Een veilige manier om met de fiets te gaan is wanneer er een fietspad is. Deze zijn aangelegd op plaatsen waar rekening wordt gehouden met de veiligheid van de fiets, zodat je niet in het drukke verkeer op gevaarlijke wegen hoeft te fietsen

Het Nederlandse woord Fietspad betekent Bicycle Path in het Engels. In Nederland kun je over het fietspad naar de winkels, woningen, stations, scholen en werkplekken.

De meer verstandige aanpak is gebaseerd op inspanningen om het utilitaire fietsen te verhogen. In landen als Denemarken, Nederland en Duitsland omvat het hoge niveau van utiliteitsfietsen ook winkelverplaatsingen; zo wordt 9% van alle winkelverplaatsingen in Duitsland met de fiets afgelegd.

Dit Fietspad of Fietspad is in Nederland een veilige verbinding tussen woningen.Zoom
Dit Fietspad of Fietspad is in Nederland een veilige verbinding tussen woningen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3