3e millennium v.Chr.

Het 3e millennium v. Chr. omvat de Vroege tot de Midden Bronstijd.

Dit was een periode waarin het verlangen naar verovering algemeen was. Uitbreiding vond plaats in het Midden-Oosten en in heel Eurazië, met Indo-Europese expansie naar Anatolië, Europa en Centraal-Azië. De beschaving van het Oude Egypte bereikte een hoogtepunt met het Oude Koninkrijk. De wereldbevolking is in de loop van het millennium naar schatting verdubbeld tot 30 miljoen mensen.
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3