David Ricardo

David Ricardo (18 april 1772 - 11 september 1823) was een Britse politieke econoom. Hij was een van de belangrijkste denkers achter de klassieke economie, samen met Thomas Malthus, Adam Smith en John Stuart Mill. Vandaag de dag staat hij vooral bekend om zijn theorie van het comparatieve voordeel. Deze theorie suggereert dat een natie haar middelen alleen zou moeten concentreren in industrieën waar zij het meest internationaal concurrerend is en met andere landen zou moeten handelen om producten te verkrijgen die niet nationaal worden geproduceerd. Ricardo promootte het idee van extreme industriële specialisatie door naties, tot het punt van ontmanteling van internationaal concurrerende en anderszins winstgevende industrieën. In deze gedachte ging Ricardo uit van het bestaan van een nationaal industriebeleid gericht op het bevorderen van sommige industrieën ten nadele van andere. Voor Ricardo was een vorm van centrale economische planning een gegeven.

Het Ricardiaanse model van comparatief voordeel is uitgedaagd door onder andere Joan Robinson en Piero Sraffa. Toch blijft het de hoeksteen van het pleidooi voor internationale vrijhandel als middel om de economische welvaart te vergroten. De theorie van het comparatief voordeel was de voorloper van het streven naar globalisering via een toename van de internationale handel, het leidmotief in het economisch beleid dat momenteel door de OESO en de Wereldhandelsorganisatie wordt gepropageerd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3