Adam Smith

Adam Smith (16 juni 1723 - 17 juli 1790) was een Schotse econoom, die de Vader van de Moderne Economie wordt genoemd.

Zijn boek, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, gepubliceerd in 1776, was zeer belangrijk. Men noemt het boek gewoon De Rijkdom der Volkeren. Het boek bevatte een aantal ideeën waarop de moderne economie is gebaseerd, met name de markteconomie.

In de Wealth of Nations vraagt Adam Smith zich af 'wat kan een mens het beste doen voor zijn land?' Hij besluit dat als ieder mens doet wat het beste is voor zichzelf en zijn kleine kring van familie en vrienden, het land het beter zal doen. Dit komt omdat ieder mens veel meer weet over zijn eigen situatie (wat hij nodig heeft en wat hij wil, wat werkt en wat niet werkt) dan de overheid weet. Dit soort denken wordt "liberale theorie" genoemd, een belangrijk onderdeel van het liberalisme.

Hij was ook een filosoof die wilde weten waarom mensen dachten (en dachten) dat sommige dingen goed zijn en andere slecht.

Hij schreef een eerder boek, in 1759, genaamd The Theory of Moral Sentiments. Hij dacht dat empathie heel belangrijk was in de ethiek. Empathie is als je ziet hoe iemand anders zich voelt, zich voorstelt hoe het voelt, en dan uiteindelijk hetzelfde voelt: voor Smith is empathie als "jezelf in andermans schoenen schuiven". Empathie maakt ons bijvoorbeeld blij om iemand anders te zien die gelukkig is, of medelijden te hebben met iemand die verdrietig is. Empathie kan ons zelfs pijn doen voelen als we iemand met pijn zien (alsof we gekwetst of getroffen zijn). Zowel Smith als zijn vriend David Hume, die een andere Schotse filosoof was, schreven over het belang van sympathie in de ethiek.

Adam SmithZoom
Adam Smith

Onderzoek naar de aard en de oorzaken van de rijkdom van de naties , 1922Zoom
Onderzoek naar de aard en de oorzaken van de rijkdom van de naties , 1922

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wie is Adam Smith?


A: Adam Smith was een Schotse econoom die algemeen wordt beschouwd als de vader van de moderne economie.

V: Wanneer leefde hij?


A: Adam Smith leefde van 16 juni 1723 tot 17 juli 1790.

V: Wat zijn zijn twee klassieke boeken?


A: De twee klassieke boeken van Adam Smith zijn The Theory of Moral Sentiments (1759) en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776).

V: Welke onderwerpen behandelen zijn boeken?


A: The Theory of Moral Sentiments behandelt onderwerpen die verband houden met moraal, terwijl An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations onderwerpen behandelt die verband houden met economie.

V: Hoe heeft Adam Smith de moderne economie beïnvloed?


A: Aan Adam Smith wordt toegeschreven dat hij vele beginselen heeft vastgelegd die de basis vormen voor het moderne economische denken, waardoor hij een van de meest invloedrijke figuren in de hedendaagse economie is.

V: Waar heeft hij zijn werk geschreven?


A: Er wordt aangenomen dat veel van Adam Smiths werk is geschreven in Schotland, waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht.

V: In welk jaar publiceerde hij An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations?


A: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations werd gepubliceerd in 1776.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3