Geboorteakte

Een geboorteakte is een vitaal document dat de geboorte van een kind documenteert. De akte zelf bevat gewoonlijk enkele of alle van de volgende gegevens:

 • Geboortenaam
 • Geboortedatum en -uur
 • Geslacht van het kind
 • Geboorteplaats en/of -plaats
 • Namen van de ouders van het kind
 • Beroepen van de ouders van het kind
 • Geboortegewicht en lengte
 • Naam van de aangever die de geboorte registreert
 • Datum van registratie van geboorte
 • Een geboorteregistratienummer of dossiernummer

De meeste landen hebben statuten en wetten die de registratie van geboorten regelen. In de Verenigde Staten is het de verantwoordelijkheid van de arts van de moeder, de vroedvrouw of een ziekenhuisadministrateur om de officiële geboorteakte op te stellen.

De geboorteakte zelf is geen bewijs van iemands identiteit, maar slechts een akte waarin staat dat de geboorte heeft plaatsgevonden op het tijdstip, de datum en de plaats die op de akte zijn vermeld. Om iemands identiteit te bewijzen, kan een persoon een identiteitsbewijs met foto nodig hebben, dat meestal aan een volwassene wordt afgegeven.

Geboorteakte van Mariliyn Monroe. Monroe gebruikte de naam van haar moeder als artiestennaam; haar vader heette Mortenson.Zoom
Geboorteakte van Mariliyn Monroe. Monroe gebruikte de naam van haar moeder als artiestennaam; haar vader heette Mortenson.

Verwante pagina's

 • Vitaal record
 • Paspoort

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3