Geslacht

Geslacht betekent "type". Het is een woord dat wordt gebruikt om te praten over hoe mensen mannelijke (eigenschappen die de meeste mensen als mannelijk beschouwen) en vrouwelijke (eigenschappen die de meeste mensen als vrouwelijk beschouwen) eigenschappen neerzetten. Het wordt vaak gebruikt voor iemands geslacht (man of vrouw), maar dit woord betekent alleen iemands biologie (lichaamsdelen).

  De geslachtssymbolen die vaak worden gebruikt om een vrouw (links) of man (rechts) voor te stellen  Zoom
De geslachtssymbolen die vaak worden gebruikt om een vrouw (links) of man (rechts) voor te stellen  

Definities en geschiedenis

"Geslacht" komt van het Latijnse woord genus dat "soort" of "type" betekende. In de paar honderd jaar voor de jaren 1950 werd de term "geslacht" alleen gebruikt op het gebied van de grammatica. In 1955 begon een wetenschapper het woord "geslacht" op een nieuwe manier te gebruiken wanneer hij naar mensen verwees, op een manier die verband hield met hun "geslacht", maar niet helemaal hetzelfde was. De term werd niet toegepast op andere dieren. Die bleven verschillende "geslachten" hebben.

Grammatica

Vóór de jaren 1950 werd de term "geslacht" alleen gebruikt op het gebied van de grammatica, en alleen om een categorie woorden die "vrouwelijke zelfstandige naamwoorden" worden genoemd te onderscheiden van andere woorden die "mannelijke zelfstandige naamwoorden" zijn.[1][2] Vroege Indo-Europese talen~hadden drie geslachten. Talen die uit het Latijn komen, zoals het Spaans, Frans en Italiaans, hebben er één verloren, en hun zelfstandige naamwoorden zijn ofwel vrouwelijk ofwel mannelijk van geslacht. In het Spaans bijvoorbeeld is 'huis' (casa) vrouwelijk, en 'dag' (día) mannelijk. Sommige talen hebben nog drie geslachten, zoals het Duits. Buiten hun grammaticale categorie werd het woord 'geslacht' niet gebruikt om naar mensen te verwijzen. Als men destijds sprak over iemand die ofwel 'mannelijk' ofwel 'vrouwelijk' was, werd het woord 'geslacht' gebruikt.

Zie Grammaticaal geslacht voor meer details.

Genderrollen

In 1955 creëerde John Money de term genderrol en begon die te gebruiken om iets anders te betekenen dan geslacht. Genderrollen zijn hoe een samenleving denkt dat verschillende geslachten zijn en worden gebruikt om mensen van verschillende geslachten te vertellen hoe ze zich moeten gedragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat mensen vrouwelijke of vrouwelijke mensen vaak beter vinden in koken of schoonmaken dan in sporten. Deze rollen veranderen in de loop der tijd en verschillen per groep mensen, maar het zijn allemaal ideeën die door mensen zijn gecreëerd en niet uit de natuur komen.

Gender binair

Binair' komt van het Latijnse woord bini dat twee samen betekent. Als zodanig verwijst binair naar een idee waarbij er slechts twee mogelijke opties zijn die vaak tegengesteld zijn. Zo dachten de meeste mensen in de loop van de geschiedenis in vele delen van de wereld over het geslacht, waarbij man en vrouw de enige twee opties waren.

Op deze manier denken over gender kan ertoe leiden dat een samenleving met strikte genderrollen die al heel lang van kracht zijn, gaat denken dat dat natuurlijke of biologische rollen zijn waaraan elke optie zich bij de geboorte moet conformeren. Voorbeelden hiervan zijn vrouwen die geen toegang krijgen tot onderwijs of banen of mannen die geacht worden niet emotioneel of zacht te zijn. Strikt binaire genderrollen zijn ook vaak verbonden met redenen voor onderdrukking van seksualiteiten buiten de meerderheid. Samenlevingen dwingen vaak een genderverhouding af vanwege concepten als traditie en het idee dat hun stabiliteit afhangt van het handhaven van deze tweedeling.

Geslachtsspectrum

Hoewel veel samenlevingen nog steeds onder een binaire indeling van mannen en vrouwen vallen, accepteren steeds meer mensen over de hele wereld ideeën over gender buiten de strikte categorieën man en vrouw. Een belangrijk ding om te weten over gender in deze vorm is dat de mensen die daarbinnen bestaan altijd hebben bestaan, maar niet altijd vrij zijn geweest om zich te uiten. Een voorbeeld hiervan zijn mensen die transgender zijn, mensen die een label kregen op basis van hun biologische geslacht, maar zich uiteindelijk realiseren dat dat label niet past bij waar zij zich mee identificeren. Daarnaast zijn er mensen die gender niet ervaren op een manier die in een binair systeem past, en deze mensen worden non-binaire of genderqueer genoemd.

Een andere categorie die geen deel uitmaakt van het genderbinaire stelsel wordt intersekse genoemd. Intersekse mensen worden geboren zonder duidelijk mannelijke of vrouwelijke genitaliën. In ziekenhuizen is het gebruikelijk dat een intersekse baby een operatie ondergaat die hem tot één geslacht maakt. Artsen doen dit in de overtuiging dat dit het kind later in het leven zal helpen als het zich in de puberteit begint te ontwikkelen. Het kan echter mentale en emotionele problemen veroorzaken voor het kind als het begint te worstelen met de genderidentiteit. Interseksualiteit is op de meeste plaatsen geen goed geaccepteerd of begrepen idee, omdat de meeste mensen er nog nooit van gehoord hebben of bereid zijn mensen die het zijn te accepteren.

 

Verwante pagina's

 

Vragen en antwoorden

V: Wat is geslacht?


A: Geslacht is een sociaal woord dat gebruikt wordt om te verwijzen naar de uitdrukking van mannelijke of vrouwelijke eigenschappen.

V: Wat is het verschil tussen geslacht en geslacht?


A: Gender verschilt van geslacht in die zin dat geslacht verwijst naar het biologische geslacht dat iemand bij de geboorte krijgt toegewezen, terwijl geslacht verwijst naar de manier waarop iemand mannelijke of vrouwelijke eigenschappen uitdrukt.

V: Kan iemand zijn genderidentiteit veranderen?


A: Ja, iemand kan zijn of haar genderidentiteit veranderen in wat het beste bij hem of haar past.

V: Wat is een niet-binaire persoon?


A: Een niet-binaire persoon is iemand die zich niet identificeert als man of vrouw.

V: Wie is een transgender?


A: Een transgender is iemand wiens genderidentiteit verschilt van het biologische geslacht dat hem of haar bij de geboorte is toegewezen.

V: Kan iemand een andere genderidentiteit hebben dan zijn biologische geslacht?


A: Ja, iemand kan een andere genderidentiteit hebben dan het biologische geslacht dat hem of haar bij de geboorte is toegewezen.

V: Is geslacht hetzelfde als sekse?


A: Nee, geslacht en sekse zijn verschillende concepten. Sekse verwijst naar het biologische geslacht dat iemand bij de geboorte krijgt toegewezen, terwijl geslacht verwijst naar hoe iemand mannelijke of vrouwelijke eigenschappen uitdrukt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3