Incubatie

Broeden of broeden is het moment waarop eierleggende dieren op hun eieren gaan zitten om ze uit te broeden. Het verwijst ook naar de ontwikkeling van het embryo in het ei onder goede milieuomstandigheden.

Omdat vogels warmbloedig zijn, zitten ze op de eieren om ze warm te houden. Reptielen en ongewervelden zijn koudbloedig, en moeten hun eieren dus op warme plaatsen bewaren. Soms hebben zelfs vogels de hulp van de zon nodig.

Vele factoren kunnen van vitaal belang zijn voor de incubatie. Bij sommige reptielen, bijvoorbeeld, is geen vaste temperatuur nodig. De werkelijke temperatuur bepaalt echter de geslachtsverhouding van de nakomelingen. Bij vogels daarentegen is het geslacht van de nakomelingen genetisch bepaald, maar een constante en bepaalde temperatuur kan noodzakelijk zijn voor een geslaagde incubatie.

Bij pluimvee wordt het zitten op eieren om ze uit te broeden "broeden" genoemd. De handeling of neiging om op een stel eieren te gaan zitten, wordt ook broedsheid genoemd.

Een vrouwtjes wilde eend broedt haar eieren uitZoom
Een vrouwtjes wilde eend broedt haar eieren uit


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3